Developed in conjunction with Ext-Joom.com

17. maijā 9. un 12. klase sagaidīja savu Pēdējo zvanu Tiskādu vidusskolā.

Pēdējais zvans Tiskādu vidusskolā

17. maijā 9. un 12. klase sagaidīja savu Pēdējo zvanu Tiskādu vidusskolā. Pasākumu atklāja direktore Olga Miseviča, kura skolēnus motivēja ticēt saviem sapņiem un būt mērķtiecīgiem. Tad ar srsnīgiem apsveikuma vārdiem uzstājas pirmklasnieki. Turpināja svētkus paši skolēni, veltot atvadu vārdus mīļajai skolai, pedagoģiem, darbiniekiem un vecākiem, bet pēc tam ieskandināja aktu zāli ar liriskajām dziesmām. Pasākuma gaitā tika parādīti pašu gatavotie priekšnesumi - miniatūras par ikdienas dzīvi un piedzīvojumiem skolā un ārpus tās. Absolventu klases katram skolas darbiniekam bija sarūpējušas skaistus ziedus un pateicības vārdus.
Pēc kopīgas fotografēšanās absolventu klases devās uz pēdējo audzinātāja stundu. Mācību gads beidzies. Sākas pats atbildīgākais periods – eksāmenu laiks. Vēlam visiem absolventiem gaišu noskaņojumu un veiksmi eksāmenos!

Tiskādu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova