Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Projekta “Rokas lelles Tiskādu vidusskolas leļļu teātrim” īstenošana

2019.gadā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm ietvaros tika papildināta Tiskādu vidusskolas leļļu teātra materiālā bāze, tika iegādātas 28 rokas lelles. Projekta īstenošanai skolai tika piešķirts Rēzeknes novada pašvaldības finansējums 270,00 EUR apmērā, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības Silmalas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 161,20 EUR apmērā.

Skolas leļļu teātra pulciņus jau daudzus gadus vada skolotājas Gaļina Žugunova un Ļuda Ščemeļova. 2018./2019.mācību gadā leļļu teātra pulciņu apmeklēja 35 skolēni. Skolas leļļu teātra dalībnieki mācību gada garumā iemācījās jaunās leļļu teātra kompozīcijas – J. Širmaņa stāsts “Kriksis”, latviešu tautas pasaka “Vecīša cimdiņš”, Ināra Šteinberga “Kaķēna raizes”, “Kas man par to būs”, S. Maršaks “Nāmiņš”, J. Brailovskas pasaka “Spilvens saulītei”. 

Ar iegādātajām lellēm iemācītas kompozīcijas skolēni rādīja Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un Tiskādu vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Skolēni uzstājās skolas pasākumos kā “Mātes diena” un “Mēs kļuvām par gadu vecāki”. Leļļu teātra pulciņa skolēni aktīvi piedalījās  arī novada un valsts pasākumos.  Skolu jaunatnes un bērnu teātru festivālā “Brīnumzeme” Dobeles novada Krimūnu pagastā skolēni tika apbalvoti ar godināšanas rakstiem. Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēnu teātru skatē Audriņos skolēni tika apbalvoti ar I un II pakāpes diplomiem par izteiksmīgu uzvedumu Rēzeknes novada skolu jaunatnes teātru skatē. 

Ar jaunajām lellēm tika veicināta skolēnu interese un motivācija vēl aktīvāk nodarboties leļļu teātrī, kā arī mācīties jaunas teātra kompozīcijas, kas veicina skolēnu spēju darboties kolektīvā, bērnu runas un valodas attīstību, redzesloka paplašināšanu, pašpārliecinātību. Skolēni ar interesi apmeklē leļļu teātra interešu izglītības pulciņu un ar to lietderīgi pavada brīvo laiku pēc stundām.

07.06.2019.                               Tiskādu vidusskolas direktore                               O. Miseviča