Developed in conjunction with Ext-Joom.com

2019.gada 16.septembrī Tiskādu vidusskolas 1.-4. klases skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju un teātra izrādi “Cariene-varde”.

Tiskādu vidusskolas sākumskolas skolēnu ekskursija

2019.gada 16.septembrī Tiskādu vidusskolas 1.-4. klases skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju un teātra izrādi “Cariene-varde”.
Latgales Kultūrvēstures muzejā 1.-2.klases skolēni piedalījās izglītojošajā programmā “Senā skola”, kur glīti rakstīja ar tinti un spalvu burtnīcas lapā, rēķināja seno svaru un mēru sistēmā, kā arī piedzīvoja senu skolēnu disciplinēšanas metodi – tupēšanu uz zirņiem. Nodarbība bija aizraujoša un interesanta, laiks paskrēja nemanāmi.
3.-4.klases skolēni piedalījās apskates ekskursijā cauri visām ekspozīcijas telpām. Skolēni ar interesi klausījās gida aizraujošo stāstījumu, veica praktiskus uzdevumus, kā arī uzdeva daudz jautājumu.
Pēc nodarbībām muzejā visi skolēni devās uz Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu, lai noskatītos izrādi “Cariene-varde” pēc krievu tautas pasaku motīviem. Izrādes laikā skolēni ar lielu interesi un pozitīvām emocijām vēroja aktieru spēli, kopā ar izrādes varoņiem aizceļoja uz burvju pasaku valstību, kur laipnība, mīlestība, atjautība uzvarēja ļaunās burvestības.
Ekskursija bija noderīga, interesanta un aizraujoša. Skolēni ieguva jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas, un bija ļoti priecīgi, ka vienas dienas laikā ir iespējams apmeklēt gan muzeju, gan teātri.