Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos

20.septembrī Tiskādu vidusskolas 7.-8.klašu skolēni iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros devās uz Varakļāniem, kur apmeklēja Varakļānu pili un piedalījās vides izpētes programmā skolēniem ” Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos” .Sākumā gida pavadība skolēni iepazinās ar Varakļānu pils un grāfa Borha dzimtas vēsturi.  Varakļānu pils celta 1783. – 1789. gadam Romas Svētās impērijas grāfam Mihaelam Janam fon der Borham, pēc Latgalē uzaicinātā itāļu Arhitekta Vinčenco Macotti projekta. Skolēni apskatīja pils ekspozīcijas, kā arī pils pagrabus, kur sveču gaismā meklēja noslēptās mantas – loku un bultas. Tad devās aplūkot pils parku. Varakļānu pils parks izveidots 18.gs. beigās paralēli pils celtniecībai –  pēc itāļu arhitekta un dārzu mākslinieka V. Macotti projekta. Tas ir viens no pirmajiem dokumentāli datētajiem romantiskā stila ainavu parkiem Latvijā, kā arī vienīgais parks Latvijā, kuru simetriski no visām pusēm ietver trijkāršo liepu aleju rindas. 


Pēc tam skolēni uz skrejriteņiem devās izbraukumā pa Varakļānu pilsētu, kur apskatīja  Sv. Viktora kapelu un Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīcu, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Gids skolēniem izstāstīja pilsētas vēsturi un parādīja citas nozīmīgas pilsētas vietas, Skolēniem bija iespēja apskatīt unikālo saules pulksteni, kurā ir redzams pilsētas simbols – lapsa.
Atgriežoties pilī, skolēniem bija iespēja pārbaudīt savu veiklību, šaujot ar loku mērķī, un savu izturību, pārceļoties pāri upītei.
Pēc izzinošas un aktīvi pavadītas ekskursijas skolēni nobaudīja zāļu tēju pils parkā un devās mājup.

7.klases audzinātāja Elita Valenieka