Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ludzas pilsētas apskate projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

 2019. gada 20. septembrī Tiskādu vidusskolas 10.-12. klašu skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Ludzu.

Ludzas Amatnieku centrā gide pastāstīja skolēniem par amatniecības vēsturi un tās attīstību Latgalē. Izstāžu zālē bija iespējams aplūkot novada meistaru darbu izstādes.
Seno arodu meistars Saļimons Kipļuks dalībniekiem parādīja stabuļu, linu virvju apavu – peterņu un linu virves veidošanas procesus, kā arī iesaistīja tajos skolēnus.
Keramiķis Ēriks Kudlis pastāstīja un parādīja māla trauku izgatavošanas procesu,. Ka arī, skolēnus gaidīja latgaliešu tradicionālais cienasts - rudzu maize ar medu un zāļu tēja.
Ludzas pilsētas apskates laikā gida pavadībā skolēni uzzināja, ka Ludza ir ne vien Latvijas vecākā pilsētā, bet arī vienīgā pilsēta Latvijā, kuru ieskauj pieci ezeri – Lielais Ludzas ezers, Mazais Ludzas ezers,  Zvirgzdenes ezers,  Runtortas ezers un Dunakļu ezers.


Apskates laikā skolēni iepazinās ar Ludzas vēsturi, kultūrvēsturiskā centra objektiem. Bērni apskatīja Livonijas ordeņa pilsdrupas un gids pastāstīja skolēniem par seno Ludzas pili, tās ķēniņu un noburto princesi saistās vairākas skaistas leģendas. Gida pavadībā skolēni apmeklēja Romas katoļu un pareizticīgo baznīcas, ka arī sinagogu. Sinagogā mums pastāstīja par ebrējiem Ludzā, viņu tradīcijām, relīģiju un iemācīja rakstīt savu vārdu ivritā.
Ļoti interesanti, ar dažādam lomu spēlēm un kustību aktivitātēm skolēni pavadīja laiku Novadpētniecības muzejā. Skolēni apskatīja vairākas muzeja ekspozīcijas – vēstures, etnogrāfijas, dabas, kur gids ļoti krāšņi un spilgti pastāstīja par seno dzīvi Latvijas teritorijā, par tradīcijām, cilvēku darbiem, par putniem un dzīvniekiem, kuri sastopami Latgales četros biotopos: ezers, mežs, pļava, purvs.
Skolēniem ļoti patika Ludzas pilsētas apmeklējums, un palika atmiņā jaunas zināšanas un patīkami iespaidi.
Iegūtas zināšanas skolēni varēs pielietot latviešu valodā, Latvijas un kultūras vēsturē, novadpētniecības tēmās klases stundās, kā arī veicina starpkultūru dialogu dažādos priekšmetos.


10.klases audzinātāja Irīna Ščerbakova