Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Jaunatnes iniciatīvais projekts „Inventārs tūrisma aktivitāšu veicināšanai”

Tiskādu vidusskolas skolēni no 15.05.2013. līdz 30.09.2013. realizēja jaunatnes iniciatīvu projektu „Inventārs tūrisma aktivitāšu veicināšanai”. Projekta mērķis bija nodrošināt nepieciešamo inventāru tūrisma pasākumu organizēšanai, veicinot bērnu un jauniešu interesi par tūrismu un savas apkārtnes izzināšanu. Projekta realizācijas laikā tika iegādāts tūrisma inventārs par summu 470,00 Ls – 8 tūrisma teltis, 20 tūrisma paklājiņi, 3 kompasi un 3 hronometri. Viss inventārs tika izmantots projektā ieplānoto pasākumu organizēšanai –

29.05.2013. notika tūrisma diena Tiskādu vidusskolas un Kruķu pamatskolas skolēniem,

24.05.2013. tika organizēts visiem skolas skolēniem pavasara pārgājiens,

27.07.-28.07.2013. notika 8.-12.klases skolēnu pārgājiens uz Rāznas ezeru,

04.09.2013. notika 1.-12.klases skolēnu rudens pārgājiens.

Visas projektā paredzētās aktivitātes stimulēja skolēnu interesi par tūrismu un apkārtnes izzināšanu un veicināja mūsu skolas tūrisma tradīciju aktivizēšanu un attīstīšanu. Visi projekta mērķi un uzdevumi ir sasniegti, plānojam turpmāk saglabāt un attīstīt mūsu skolas tūrisma tradīcijas.

       Izsākam pateicību Rēzeknes novada pašvaldībai par projekta atbalstu, Silmalas pagasta pārvaldei, mūsu sponsoriem Jevģēnijai Zelenkovai (SIA „TaGeor”) un Ruslanam Kovalenko (SIA „Red Logistic”) par līdzfinansējumu projekta realizācijai.

Projekta konsultante   direktora vietniece mācību darbā             Olga Miseviča