Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Jaunatnes iniciatīvu projekta „Inventārs futbola un volejbola sporta spēlēm” realizācija Tiskādu vidusskolā 2015.

 

 No 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 30.septembrim Tiskādu vidusskolā tika realizēts projekts, kura mērķis bija nodrošināt nepieciešamo inventāru sporta spēļu - volejbola, pludmales volejbola un futbola organizēšanai, veicinot bērnu un jauniešu veselīgu dzīves veidu, interesi par sportu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc mācībām, treniņos un vasaras laika periodā. Projekta realizācijas laikā tika iegādāts sporta inventārs futbola un volejbola sporta spēlēm – tīkls futbola vārtiem, volejbola tīkls, futbola bumbas, volejbola bumbas.

Ar Silmalas pagasta pārvaldes atbalstu tika organizēts transports dalībnieku nogādāšanai uz sporta spēlēm futbolā un volejbolā, kuras notika 2015.gada 14. augustā volejbola un futbola laukumā pie Tiskādu vidusskolas. Sacensības organizēja sporta skolotājs Viktors Kovaļovs un Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvalde. Sporta spēles sagādāja prieku Silmalas pagasta bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kuri piedalījās šajās sacensībās. Uzvarētāji saņēma diplomus un medaļas.

Inventārs ir pieejams visiem skolēniem, Vecružinas ciema un pagasta jauniešiem, kuriem ir vēlmes spēlēt futbolu un volejbolu.

Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja vietniece Alla Miseviča