Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiek uzsākta projekta "Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām" īstenošana

 

 
2011. gada 16.augustā Rēzeknes novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā parakstīja līgumu par projekta „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” īstenošanu. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot „Tiskādu vidusskolas rekonstrukciju, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības prasībām.
 
Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, siltumenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti šajā procesā, kā arī, lai panāktu ēkas atbilstību zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, projekta ietvaros (bez pamatbūvniecības) ir plānots īstenot: pamatu siltināšanu; pirmā stāva grīdu ierīkošanu un siltināšanu, perimetrālās drenāžas izveidi; logu un durvju iebūvēšanu siltinājuma zonā, nepieļaujot termisko tiltu veidošanos; fasādes siltināšanu; jumta konstrukciju siltināšanu; aukstuma tiltu novēršanu nojumēm virs ieejas; ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošanu.
 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 628540,43 Ls no kurām KPFI finansējums sastāda 502832,35 Ls (80%), bet projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmās izmaksas sastāda 125708,08 Ls (20%).
 
Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada 31.oktobrim.
Projekta numurs ir KPFI – 10/79.
 
Sīkāka informācija par projektu: projekta vadītāja Terēzija Kruste, tel.646 07205, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.