Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība

Tiskādu vidusskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība.