Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Izglītības iestādes padome

Skolas padomes sastāvs:

Olga Miseviča – skolas direktore

Alla Zakutajeva – skolas padomes priekšsēdētāja

Pjotrs Sopko – vecāku pārstāvis no Tiskādu vidusskolas

Viktors Ščerbakovs - vecāku pārstāvis no Tiskādu vidusskolas

Elvita Līcīte – vecāku pārstāve no Tiskādu vidusskolas

Nadežda Kopilova - vecāku pārstāve no Tiskādu vidusskolas

Larisa Grišule – vecāku pārstāve no Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolas

Aleksandra Matvejeva - vecāku pārstāve no Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolas

Pjotrs Poļakovs - vecāku pārstāvis no Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolas

Jeļena Bažanova – skolas direktores vietniece mācību darbā, skolotāja, protokoliste

Irīna Ščerbakova – skolas direktores vietniece audzināšanas darbā

Dzintra Smirnova – struktūrvienības Kruķu sākumskolas skolotāja

Deniss Filatovs – Tiskādu vidusskolas pašpārvaldes vadītājs

Valērija Ņemņaseva – Tiskādu vidusskolas pašpārvaldes vadītāja vietniece