Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskola

Tiskādu vidusskola atrodas Rēzeknes rajona Silmalas pagasta Vecružinā. Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes sk., no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, tagadējais nosaukums kopš 1953.) Tagadējā ēka celta 1975. g. Skolas ilggadējs direktors – Aleksandrs Vatulins (dz. 1921. – miris 1997.) strādāja no 1955. līdz 1985. gadam. Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014.gadam. No 2014. gada 1.oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Skolas ārpusstundu aktivitātes. 

Skolēni darbojas interešu izglītības  pulciņos.

Tiskādu vidusskolā: vokālais ansamblis un solisti (1.-4.kl.),vokālais ansamblis un solisti (5.-9.kl.), instrumentālais ansamblis (2.-11.kl.), vokāli instrumentālais ansamblis (10.-12.kl.), leļļu teātris un teātris (4.kl.), „Brīnumkrāsas” (1.-4.kl.), sporta spēles (1.-12.kl.), izdzīvošanas ABC (4.-12.kl.), koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem (1.-6.kl.), leļļu teātris (2.,6.kl.), radošās darbnīcas – “Fantāziju pasaule” (1.-4.kl.), Deju grupa (1.-9.kl.), EKO mode (5.-9.kl.), Latviešu tautas dzīvesziņa (4.-5.kl.).

Struktūrvienībā Kruķu sākumskolā:

teātra pulciņš „Jautrā skatuve” (1.-6.kl.), mūsdienu dejas (1.-6.kl.), tehniskā modelēšana (1.-6.kl.), mūzikas instrumentu spēlētājs (1.-6.kl.), vokālais ansamblis (1.-6.kl.), koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem (1.-6.kl.), izdzīvošanas ABC (1.-6.kl.).

Īpašie piedāvājumi skolēniem: pagarinātās dienas grupa, individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos, B kategorijas autovadītāju apmācība, A kategorijas traktora vadītāju apmācība, skolēnu apmācība uzņēmējdarbībā projekta „Esi līderis!” ietvaros, peldbaseina apmeklēšana 2. un 6.klases skolēniem, tenisa nodarbības, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas tehniskās jaunrades interešu izglītības nodarbību apmeklēšana.

Skolas dalība projektos:

  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros skolā īsteno šādus pasākumus sākumskolas un pamatskolas skolēniem: nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”, praktiskās nodarbības “Cipariņš eksperimentē”, individuālās speciālā pedagoga konsultācijas, mācību vizīte uz IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”, mācību vizīte uz Jaundomes muižu, dabaszinātņu nometne “Garā pupa”, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”. Sākumskolā strādā pedagoga palīgs.
  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir sniegt skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu mācību priekšmetu apgūšanā.
  • Projekts „Latvijas skolas soma”, kura mērķis ir dāvāt iespēju visiem Latvijas bērniem un jauniešiem regulāri iepazīties ar profesionālās mākslas un kultūras klasiskajām vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, papildinot zināšanas un veidojot izpratni par norisēm arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kultūras mantojuma un kinematogrāfijas jomās. Skolēni varēs bezmaksas apmeklēt vairākus koncertus, pasākumus, muzejus, izstādes, arhitektūras objektus, kultūras pieminekļus u.c.
  • Eirpoas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2018-1-RO01-KA229-049091_2 „Zwischen den Kulturen”. Projekta laikā skolēni pilnveidos vācu valodas zināšanas, sadarbosies ar Polijas, Čehijas, Rumānijas, Bulgārijas un Turcijas skolām, iegūs zināšanas un priekšstatus par dažādu valstu kultūrām un tradīcijām

Tradīcijas un svētku pasākumi: skolēni piedalās novada latviešu valodas mācību priekšmeta olimpiādē, Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsts asociācijas teātra mākslas un skatuves runas konkursos, Rēzeknes novada skatuves runas konkursā. Skola ir slavena ar sporta tradīcijām - volejbolā, galda tenisā, skriešanā, futbolā, florbolā, vieglatlētikā. Katru gadu notiek rudens ziedu un dārzeņu izstādes, rudens un pavasara pārgājieni, iesvētīšana pirmklasniekos un vidusskolēnos, tūrisma diena, bibliotēkas pasākumi un konkursi, Ziemassvētku mielasts skolēniem, kuriem mācību rezultāti ir no 7 līdz 10 ballēm, absolventu tikšanās vakars, mācību gada noslēguma pasākums "Mēs kļuvām par gadu vecāki", Ekoskolas pasākumi, Labdarības akcijas, mācību ekskursijas. Svētku pasākumi: Zinību diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, Valentīndiena, Dzejas diena, Baltā galdauta svētki, Eiropas diena, Pēdējais zvans, izlaidumi.

                       

Kruķu sākumskola (ar krievu valodas apmācību) dibināta no 1910. gada, kad Kruķu ciemā, nelielā koka mājā Maltas upes krastā tika atvērta Alkšņu četrgadīgā skola. 1951. un 1956. gadā skolai tika piešķirtas vēl divas ēkas. Kopš 1953. gada skola ieguva septiņgadīgās skolas statusu. No 50-to gadu sākuma līdz 1968. gadam par skolas direktoru bija Klavdija Pankova, Anna Kiblika, Jevgenijs Morozovs, Taisija Kolosova.1968. gada 1.septembrī skola durvis vēra jaunā ēkā. Šī diena ir nozīmīgā ar to, ka Alkšņu astoņgadīgā skola uzņēma skolēnus no Vīksnas un Līčupes astoņgadīgajām skolām. Par skolas direktoru kļuva Leopolds Mjaņa. No 1970. līdz 1988. gadam par skolas direktoru strādāja Marfa Belova. No 1988. gada 1.septembra par skolas direktoru strādāja Aleksandrs Koroļkovs. No 2009. gada 1.septemra Kruķu pamatskola  ir Tiskādu vidusskolas struktūrvienība. Kruķu pamatskola reorganizēta par Kruķu sākumskolu ar 2018.gada 31.augustu.