vēsture

Tiskādu vidusskola atrodas Rēzeknes rajona Silmalas pagasta Vecružinā. Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes sk., no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, tagadējais nosaukums kopš 1953.) Tagadējā ēka celta 1975. g. Skolas ilggadējs direktors – Aleksandrs Vatulins (dz. 1921. – miris 1997.) strādāja no 1955. līdz 1985. gadam. Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014.gadam. No 2014. gada 1.oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Skolas ārpusstundu aktivitātes. 

Skolēni darbojas interešu izglītības  pulciņos.

Tiskādu vidusskolā: vokālā ansambļa un solistu pulciņš, instrumentālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis, leļļu teātris, sporta spēles, vizuālās mākslas pulciņš, Latviešu tautas dejas, brīnumkrāsas, folkloras pulciņš „Zelta kamoliņš”, izdzīvošanas skola, ekodizains skolā.

Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā:

Jautrā skatuve, mūsdienu dejas, tehniskā modelēšana, mūzikas instrumentu spēlētājs, vokālais ansamblis, kokapstrāde, sporta spēles, izdzīvošanas skola.

Īpašie piedāvājumi skolēniem: pagarinātās dienas grupa, individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos, B kategorijas autovadītāju apmācība, A kategorijas traktora vadītāju apmācība, piedalīšanās Ekoskolu programmā, skolēnu apmācība uzņēmējdarbībā projekta „Esi līderis!” ietvaros, baseina apmeklēšana 2.,4. un 5.klases skolēniem, tenisa nodarbības, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas tehniskās jaunrades interešu izglītības nodarbību apmeklēšana. Vidusskolēni apgūst 2.svešvalodu – vācu, franču valodu.

Skolas dalība projektos:

  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros skolā īsteno šādus pasākumus sākumskolas un pamatskolas skolēniem: nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”, praktiskās nodarbības „Nezināmais par zināmo”, praktiskās nodarbības latviešu valodā „Sarunu klubiņš”, starpdisciplinārās praktiskās nodarbības „Vēsturiskais teātris”, debašu klubs „Sokrāts” (angļu valodā), mācību vizīte uz uzņēmumu „Baltic3D.eu”, mācību vizīte uz Daugavpils zinātkāres centru „Zinoo”, radošās darbnīcas – vitrāža „Fantāziju pasaule”, radošās darbnīcas „Eko mode”, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”, interešu izglītības programma „3D modelēšana”. Sākumskolā strādā pedagoga palīgs.

 

Tradīcijas un svētku pasākumi: skolēni piedalās novada latviešu valodas mācību priekšmeta olimpiādē, Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsts asociācijas teātra mākslas un skatuves runas konkursos, Rēzeknes novada skatuves runas konkursā. Skola ir slavena ar sporta tradīcijām - volejbolā, galda tenisā, skriešanā, futbolā, florbolā, vieglatlētikā. Katru gadu notiek rudens ziedu un dārzeņu izstādes, rudens un pavasara pārgājieni, iesvētīšana pirmklasniekos un vidusskolēnos, tūrisma diena, bibliotēkas pasākumi un konkursi, Ziemassvētku mielasts skolēniem, kuriem mācību rezultāti ir no 7 līdz 10 ballēm, absolventu tikšanās vakars, mācību gada noslēguma pasākums "Mēs kļuvām par gadu vecāki", Ekoskolas pasākumi, Labdarības akcijas, mācību ekskursijas. Svētku pasākumi: Zinību diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, Valentīndiena, Dzejas diena, Baltā galdauta svētki, Eiropas diena, Pēdējais zvans, izlaidumi.

                       

Kruķu pamatskola (ar krievu valodas apmācību) dibināta no 1910. gada, kad Kruķu ciemā, nelielā koka mājā Maltas upes krastā tika atvērta Alkšņu četrgadīgā skola. 1951. un 1956. gadā skolai tika piešķirtas vēl divas ēkas. Kopš 1953. gada skola ieguva septiņgadīgās skolas statusu. No 50-to gadu sākuma līdz 1968. gadam par skolas direktoru bija Klavdija Pankova, Anna Kiblika, Jevgenijs Morozovs, Taisija Kolosova.1968. gada 1.septembrī skola durvis vēra jaunā ēkā. Šī diena ir nozīmīgā ar to, ka Alkšņu astoņgadīgā skola uzņēma skolēnus no Vīksnas un Līčupes astoņgadīgajām skolām. Par skolas direktoru kļuva Leopolds Mjaņa. No 1970. līdz 1988. gadam par skolas direktoru strādāja Marfa Belova. No 1988. gada 1.septembra par skolas direktoru strādāja Aleksandrs Koroļkovs. No 2009. gada 1.septemra Kruķu pamatskola  ir Tiskādu vidusskolas struktūrvienība.