Skolēnu skaits 2017./2018.m.g.

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2017.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

kopā

2017./18.

8

13

16

18

13

12

9

21

12

17

10

13

162

Struktūrvienības Kruķu pamatskolas izglītojamo skaits

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

kopā

2017./18.

4

6

2

5

5

3

1

6

5

37

Pirmsskolas grupā Tiskādu skolā – 8

Pirmsskolas grupā Kruķu skolā - 7