Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits uz 03.09.2018.

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits uz 03.09.2018.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

kopā

2018./19.

10

7

13

15

18

14

15

8

26

13

16

9

164

Struktūrvienības Kruķu sākumskolas izglītojamo skaits uz 03.09.2018.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

kopā

2018./19.

2

3

6

2

6

4

23

Pirmsskolas grupā Tiskādu vidusskolā – 11

Pirmsskolas grupā Kruķu sākumskolā - 11