Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2019.

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2019.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

kopā

2019./20.

8

10

7

16

13

17

16

15

9

16

14

16

157

Struktūrvienības Kruķu sākumskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2019.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

kopā

2019./20.

1

-

2

3

3

5

14

Pirmsskolas grupā Tiskādu vidusskolā – 9

Pirmsskolas grupā Kruķu sākumskolā - 10