Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts

Tiskādu vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts

2018./2019. mācību gads

Olga Miseviča

skolas direktore, vācu valodas skolotāja

Jeļena Bažanova

direktores vietniece mācību darbā, latviešu valodas skolotāja

Irīna Ščerbakova

 direktores vietniece audzināšanas darbā, mūzikas skolotāja, 9.klases audzinātāja

Aleksandra Kadakovska

vizuālās mākslas, informātikas skolotāja

Oksana Zakutajeva

pirmsskolas skolotāja

Ļubova Ņemņaseva

pirmsskolas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Gaļina Žugunova

sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja

Irēna Dubovska

sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

Marija Borisovska

sākumskolas skolotāja, skolotāja logopēde, 3.klases audzinātāja

Larisa Černova

sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja

Valentīna Beļajeva

ķīmijas, bioloģijas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Elita Valenieka

angļu valodas skolotāja, 11.klases audzinātāja

Žanna Čuhnova

krievu valodas un literatūras, ģeogrāfijas skolotāja

Irina Laškova

krievu valodas un literatūras, sociālo zinību, vēstures skolotāja, 8.klases audzinātāja

Benita Apkalne

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Natālija Mihailova

krievu valodas un literatūras skolotāja

Aivars Šutka

sporta skolotājs

Ļuda Ščemeļova

fizikas, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja, 10.klases audzinātāja, skolas bibliotekāre

Lilita Čulkova

latviešu valodas skolotāja, 6.klases audzinātāja

Janīna Rupaine

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Jelizaveta Ščemeļova

angļu valodas skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta skolotājs

Valentīns Semjonovs

tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Marija Ščemeļova

matemātikas skolotāja, speciālais pedagogs, 12.klases audzinātāja

Daina Kužma

ekonomikas skolotāja

Mihails Ščemelevs

matemātikas skolotājs

Guna Popova

informātikas skolotāja

Jānis Keišs

franču valodas skolotājs

Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolas

pedagoģisko darbinieku saraksts

2018./2019. mācību gads

Nadežda Černobrova

struktūrvienības vadītāja, vēstures, sociālo zinību, mājturības  un tehnoloģiju skolotāja

Tatjana Beļusova

pirmsskolas skolotāja

Renāte Stikāne

pirmsskolas skolotāja, karjeras izglītības speciāliste

Alla Ivanova

sākumskolas un mūzikas skolotāja

Ņina Titova

sākumskolas, krievu valodas skolotāja

Dzintra Smirnova

sākumskolas un informātikas skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta, vēstures skolotājs

Jelizaveta Ščemeļova

angļu valodas skolotāja