Tiskādu vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts 2017./2018.mācību gads

Olga Miseviča

skolas direktore, vācu valodas skolotāja

Regīna Jermaka

direktora vietniece mācību darbā

Irīna Ščerbakova

 direktora vietniece audzināšanas darbā, mūzikas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Aleksandra Kadakovska

vizuālās mākslas, informātikas skolotāja

Oksana Zakutajeva

pirmsskolas skolotāja

Ļubova Ņemņaseva

pirmsskolas skolotāja

Gaļina Žugunova

sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja

Irēna Dubovska

sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja

Marija Borisovska

sākumskolas skolotāja, skolotāja logopēde, 2.klases audzinātāja

Jeļena Bažanova

sākumskolas skolotāja, latviešu un angļu valodas skolotāja, 3.klases audzinātāja

Valentīna Beļajeva

ķīmijas, bioloģijas skolotāja, 12.klases audzinātāja

Oksana Mortuzāne

angļu un franču valodas skolotāja, 10.klases audzinātāja

Žanna Čuhnova

krievu valodas, ģeogrāfijas skolotāja

Irina Laškova

krievu valodas, vēstures skolotāja, 7.klases audzinātāja

Benita Apkalne

latviešu valodas skolotāja, 6.klases audzinātāja

Ludmila Kovaļova

bioloģijas, sociālo zinību, dabaszinību skolotāja

Aivars Šutka

sporta skolotājs

Ļuda Ščemeļova

fizikas, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja, 9.klases audzinātāja, skolas bibliotekāre

Lilita Čulkova

latviešu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Janīna Rupaine

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Klavdija Marcinkeviča

matemātikas skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta skolotājs

Valentīns Semjonovs

tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Marija Ščemeļova

matemātikas skolotāja, skolas speciālais pedagogs, 11.klases audzinātāja

 Daina Kužma

ekonomikas skolotāja

Mihails Ščemelevs

matemātikas skolotājs

Guna Popova

informātikas skolotāja

Natālija Mihailova

angļu valodas skolotāja

Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas

pedagoģisko darbinieku saraksts

2017./2018. mācību gads

Nadežda Černobrova

struktūrvienības vadītāja, vēstures, sociālo zinību, mājturības  un tehnoloģiju skolotāja

Tatjana Beļusova

pirmsskolas skolotāja

Rita Koroļkova

ģeogrāfijas skolotāja

Alla Ivanova

sākumskolas un mūzikas skolotāja

Ņina Titova

sākumskolas, krievu valodas skolotāja

Dzintra Smirnova

sākumskolas un informātikas skolotāja

Renāte Stikāne

pirmsskolas skolotāja

Regīna Ruža

latviešu valodas, vizuālās mākslas skolotāja

Tatjana Meļko

angļu valodas skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta skolotājs

Larisa Černova

sākumskolas, krievu valodas, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Bella Steklova

matemātikas skolotāja

Voldemārs Vigups

mājturības un tehnoloģiju, fizikas skolotājs