Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Latviešu valodas nedēļas pasākumi Kruku pamatskolā

 

           Novembris Latvijā tradicionāli tiek uzskatīts par valsts svētku mēnesi. Arī Kruku pamatskolā ir tradīcija, kas tiek ievērota katru gadu un ir veltīta Latvijas dzimšanas dienai. Pirms valsts svētkiem skolā parasti tiek rīkota Latviešu valodas nedēļa, kuras ietvaros norisinās dažādi pasākumi, kas veicina ne vien skolēnu patriotisko audzināšanu, bet arī sniedz izpratni un zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru un mākslu. Šajos pasākumos aktīvi iesaistās visi – gan pirmsskolas audzēkņi, gan 1. līdz 9. klašu skolēni, audzinātāji, skolotāji un arī skolas darbinieki.

            Šogad Latviešu valodas nedēļa norisinājās no 10. līdz 15. novembrim, latviešu valodas skolotāju Dz. Smirnovas un R. Ružas vadībā.

Jau nedēļas sākumā skolēni izstādē varēja iepazīties ar informāciju par Lāčplēša dienu un Latvijas Bruņotajiem spēkiem, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, izcilākajām Latvijas personībām, valsts dabas simboliem un latvju rakstu zīmēm. Iegūtās zināšanas pēc tam varēja izmantot, piedaloties konkursā „Ko es zinu par Latviju?” Piekto līdz devīto klašu skolēniem vajadzēja parādīt savu erudīciju, atbildot uz 25 aktuāliem jautājumiem par Latviju. Savukārt sākumskolas skolēni piedalījās daiļlasītāju konkursā „Manai dzimtenei,” veltot vissirsnīgākos un iedvesmojošākos vārdus Latgalei un Latvijai.

11. novembrī visi skolas zēni aktīvi iesaistījās stafetēs, kas veltītas Lāčplēša dienai, sporta skolotāja A. Mironova vadībā. Prieks bija ne tikai par kādas komandas uzvaru, bet arī par aktīvi un noderīgi pavadītu laiku.

Skolēnu radošās spējas un izdoma izpaudās konkursā - izstādē „Jostiņas ar latvju rakstu zīmēm. ” Kopskaitā tika izveidotas vairāk nekā 40 jostas, kas iepriecināja ikvienu izstādes skatītāju ar savu krāšņumu un oriģinalitāti.

Svētku kulminācija bija 15. novembrī, kad skolas zālē tika rīkots svinīgais

pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai. Skolas direktore O. Miseviča uzrunā apsveica visus ar svētkiem , kā arī aicināja skolēnus iepriecināt Latviju dzimšanas dienā ar labiem, noderīgiem darbiem un zināšanām. Koncertā skanēja latviešu tautasdziesmas skolas ansambļa izpildījumā, pirmsskolas audzēkņi iepriecināja ar rotaļdeju „Tūdaliņ, tāgadiņ.” (Mūzikas skolotājas A. Ivanovas vadībā). Uzstājās katra klase kopā ar klases audzinātāju, izpildot kādu dziesmu, deju vai arī rotaļdeju. Dzejoļus dzimtenei izteiksmīgi lasīja daiļlasītāju konkursa laureāti. Skolas deju pulciņš pārsteidza ar sirsnību un emocionalitāti, izpildot „Veltījumu Latvijas karogam. ” Pasākuma noslēgumā kopīgi tika nodziedāta „Himna dzimtajam novadam”. Pēc tam skolas direktore O. Miseviča un struktūrvienības vadītāja N. Černobrova apbalvoja skolēnus ar diplomiem un saldajām balvām par sasniegumiem sporta sacensībās.  

Kruku pamatskolas latviešu valodas skolotājas Dz. Smirnova un R. Ruža.