Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus.

Zinību diena!

Ak, rudeni, rudeni, nesteidzies vēl!

Ak, rudeni, rudeni, pasmaidi vēl!

Ak rudeni, rudeni, ieklausies gan,-

Skumja atbalss man dvēselē skan …

Ceļmalas ozolam zīles jau krīt,

Vasara projām ar dzērvēm slīd.

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. 

2018. gada 3.spetembrī Kruķu skola, kura no šī mācību gada tika reorganizēta par Kruķu sākumskolu sagaidīja savus skolēnus un viņu vecākus, kas ar čalām pieskandināja gaiteņus un klases, jo ļoti ceram, ka visi uz skolu nākuši ar apņēmību cītīgi mācīties un uzzināt ko jaunu. Šis mācību gads ir īpašs, jo skolas ēkai aprit 50 gadi.

Skolēnus ar svinīgo runa sveica Tiskādu vidusskolas direktore O.Miseviča un Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs E.Grišuļonoks. Skolēni veltīja skolai un skolotājiem rudenīgus apsveikumus, pirmklasnieks saņēma Rēzeknes novada sarūpēto dāvanu un visi kopā deva svinīgu solījumu cītīgi mācīties un viens otram vienmēr un visur palīdzēt.

Zinību dienas svinīgais pasākums noslēdzās ar skolēnu un vecāku kopīgu dziesmu.

 

 

Rudens izstāde “Rudens pušķis Latvijai”.

 

No 25.-28.septembrim skolā tika rīkota izstāde “Rudens pušķis Latvijai”. Tā kā šogad ir daudzkrāsains rudens, tad pušķu pamatā tika izmantotas krāsainās koku lapas. Bērni kopā ar vecākiem izveidoja visdažādākos pušķus. Un rudens krāsainā noskaņa priecēja mūs visus un piepildīja skolas telpas.

Mācību ekskursija uz Madonas novadu.

2018. gada 28.septembrī Kruķu sākumskolas 1.-6. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Madonas novadu. Ekskursijas mērķis – iepazīt Latvijas ievērojamākās vietas. Šoreiz izvēlējāmies iepazīties un apmeklēt Madonas novadā Mārcienas muižu, z/s “Līvi” un apmeklēt meža gudrību apmācību centru “Pakalnieši”.

Mārcienas muižā skolēni varēja apskatīt neorokoko stilā celtu un 2006.gadā atjaunotu muižas ēku, tās plašo teritoriju ar dažāda veida blakus piederošajām ēkām, pirtīm, kuras ir atjaunotas un ierīkotas mūsdienu pieprasījumam. Muiža pašlaik darbojas, kā SPA viesnīca, kuru apmeklētāji izmanto atpūtai, veselības stiprināšanai.

Zemnieku saimniecība “Līvi”, nodarbojas ar kazkopību, kazas piena ražotni un produkciju. Skolēni dzirdēja jautrus atgadījumus no lauku dzīves un nogaršoja visus sierus. Kā arī skolēniem bija iespēja iepazīties tuvāk ar kazu dzīves veidu un pacienāt kazas ar līdzi sarūpēto gardumu – maizi.

Meža gudrību apmācību centrā “Pakalnieši” skolēniem bija iespēja interaktīvi piedalīties nodarbībā “Dzīvnieku māja”. Skolēni iepazinās ar meža zvēru paradumiem, dzīvnieku ādu un pēdu atpazīšanu.

Piedalīties radošajās darbnīcās – “Tērpu teātris” un smilšu glezniņu veidošana. Skolēni iejutās ietērptajos tēlos un radoši izpaužoties izspēlēja savas lomas.

Ekskursija visiem patika, bija ļoti interesanti un noderīgi!