Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Mārtiņdienas Gadatirgus 12.novembrī notika Kruķu sākumskolas pirmsskolas grupiņā

Ikgadējā tradīcija – Mārtiņdienas Gadatirgus 12.novembrī notika Kruķu sākumskolas pirmsskolas grupiņā arī šogad. Pirmsskolas grupiņas bērni skolā paši cepa vafeles. Mārtiņdienas gadatirgū pašceptās vafeles pārdeva. Pārdevēju letes papildinājās ar mājās pašceptiem gardumiem, saldumiem, augļiem un dārzeņiem. Bērni ar prieku stāstīja, kā izgatavoja savu produkciju kopā ar vecākiem. Tirgus apmeklētāji varēja izvēlēties gan gardumus, gan mājražotāju darinājumus. Attīstot bērnu matemātiskās prasmes, uzņēmējdarbības pamatus, komunikāciju ar pārējiem skolēniem un skolotājiem ceram uz tradīcijas turpināšanos. Paldies par atsaucību visiem skolēniem un skolotājiem. Īpašs paldies vecākiem, kuri pavadīja laiku ar saviem bērniem interesantā nodarbē, kuras rezultāts sniedza prieku visiem.