Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ROTAĻLIETU MAIŅA

 

Kruķu pirmsskolas grupiņa sadarbībā ar sākumskolas 1.-4.klašu skolēniem piedalījās akcijā: “Rotaļlietu maiņa”. Nedēļas garumā bērni atnesa uz skolu kādu no savām rotaļlietām. Bērni saņēma piedalīšanās kartes ar zīmodziņiem par katru atnesto mantiņu. Atnestās mantiņas iepakoja un iesaiņoja gan vecāki gan paši. Kad visas mantiņas tika atnestas un iepakotas, visi devās uz dabas zinību kabinetu, kur loterijas veidā izlozēja savu dāvaniņu. Ar lielu interesi vēra vaļā iepakotās mantas un priecājās, jo neviens nesaņēma savu atnesto rotaļlietu. Pasākuma nobeigumā visi cienājās ar limonādi un kopā noskatījās multfilmu: “Dzīvā rotaļlieta”. Akciju sagatavoja un novadīja pirmsskolas skolotāja Tatjana Beļusova.