Atzīmējot Starptautisko dzejas dienu, Tiskādu pamatskolā tika organizēta tikšanās ar dzejnieci, publicisti, skulptori, mākslinieci - mūsu skolas absolventi Svetlanu Skačkovu- Marčenko. Tikšanās sākumā Svetlana pastāstīja par sevi – par savu dzīvi, daiļradi, karjeru, kā arī atcerējās skolas gadus, akcentējot skolēnu uzmanību iespējai mazā skolā attīstīt savus talantus. Tad skolēni lasīja savus pašsacerētos dzejoļus, kurus viņi uzrakstīja, gatavojoties šim pasākumam. Dzejoļi bija dažādi – patriotiski, liriski un humoristiski, par dzimteni, dabu, tuviem cilvēkiem un par cilvēka jūtām un pārdzīvojumiem. Svetlana augstu novērtēja katra jauna dzejnieka darbu, uzslavēja visus skolēnus un izlasīja savu dzejoli. Skolēni ar lielu aizrautību klausījās gan Svetlanas dzeju, gan stāstus par karjeras iespējām un savu talantu attīstību.

Visi dzejnieki tika apbalvoti ar diplomiem un šokolādēm.

Liels paldies skolēniem, skolotājiem un, protams, mūsu viesei Svetlanai Skačkovai - Marčenko par skaisto, radošo un izzinošo literāro pasākumu.

Tiskādu pamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā: Irīna Ščerbakova


Drukāt