Tiskādu vidusskolas skolēni piedalās Erasmus+ projektā Rumānijā

Četri Tiskādu vidusskolas skolēni - Valērija Ņemņaseva, Nensija Mazure, Veronika Klimova, Deniss Filatovs un skolotājas Olga Miseviča un Jeļena Bažanova piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā. Projekta īstenošanas darba valoda ir vācu valoda.

Pirmajā dienā notika projekta dalībnieku iepazīšanās, savas valsts prezentācija, izstādes „Reliģijas un sociālie svētki” sagatavošana, izmantojot informācijas tehnoloģijas, iepazīšanās ar pilsētu Iasi.

6.decembrī bija pirmās projekta dienas izvērtēšana, paveikta darba no septembra līdz novembrim prezentēšana, prezentācijas „Reliģijas un sociālie svētki manā valstī” sagatavošana un prezentēšana.

7.decembrī pēc otrās projekta dienas izvērtēšanas skolēnu komandas piedalījās sacensībās „Vācija, Šveice, Austrija”, pildot daudzveidīgus un interesantus uzdevumus. Pēc tam notika teātra izrāde, iepazīšanās ar Rumānijas, Turcijas un Latvijas tradīcijām un kultūru, tautas dziesmām un dejām, organizētas spēles vācu valodā. Vakarā apmeklējām operu “Ecaterina Teodoroiu” (von Emil Lerescu).

8.decembrī mēs devāmies mācību ekskursijā „Rumānijas amatniecība”. Ekskursija bija ļoti interesanta un izzinoša. Mēs apmeklējām vēstures muzeju, keramikas darbnīcu, amatnieku tirdziņu, kā arī Voronetas klosteri, kas ir slavens ar īpaši skaistiem sienu gleznojumiem. Ar flīzēm, keramikas dekoriem un sienu gleznojumiem rotātā baznīca ir viena no UNESCO mantojuma sarakstā iekļautajām vietām, kas atrodas starp Karpatu kalniem un Dņestras upi. Gleznojumos izmantoto zilo toni dēvē par Voronetas zilo, turklāt pirms vairāk nekā 500 gadiem radītās krāsas recepte vel joprojām nav atšifrēta. Šis ir slavenākais Rumānijas klosteris, ko uzskata par izcilāko viduslaiku mākslas paraugu.

9.decembrī mēs turpinājām iepazīšanās ar Iasi pilsētu, to vēsturi, kultūras pieminekļiem, apmeklējām Kultūras pili, kur iepazināmies ar daudzām ekspozīcijām un pat redzējām torņa pulksteņa mehānismu un dzirdējām to neaizmirstamo zvanu skaņu.

10.decembrī strādājām ar jauniešu literatūru mācību stacijās, veicām praktiskus radošus darbus, piedalījāmies sporta aktivitātēs.

11.decembrī notika projekta nedēļas aktivitāšu izvērtējums, sagatavošanās 2.tikšanās reizei 2019.gada aprīlī Turcijā, kā arī pilsētas botāniskā dārza apmeklēšana.

Visi pasākumi, kuri tika īstenoti Rumānijā, pozitīvi ietekmēja skolēnu svešvalodu, sevišķi vācu valodas, zināšanu pilnveidošanu, redzesloka un priekšstatu par citu valstu kultūrām paplašināšanu, notika svešvalodu zināšanu praktiskā pielietošana praktiskajā dzīvē.

Erasmus + projekta aktivitāšu īstenošanas laikā skolotājiem un skolēniem tika attīstītas komunicēšanas prasmes, vācu valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, sadarbības prasmes, prezentēšanas prasmes, iegūtas zināšanas par Rumānijas, Turcijas valstu kultūru un tradīcijām.

Tas bija mūsu pirmais neaizmirstams un iespaidiem bagāts brauciens projekta ietvaros, bet mums priekšā vēl ir daudz darba, gatavojoties otrai sadarbības partneru tikšanās reizei 2019.gada aprīlī Turcijā.

Direktores vietniece mācību darbā Jeļena Bažanova