Tiskādu pamatskolas pedagoģisko darbinieku saraksts 2022./2023. mācību gads

Tiskādu pamatskolas pedagoģisko darbinieku saraksts

2022./2023. mācību gadā

Olga Miseviča

skolas direktore

Elita Valenieka

direktores vietniece mācību darbā, angļu valodas skolotāja, 4.klases audzinātāja

Irīna Ščerbakova

direktores vietniece audzināšanas darbā, mūzikas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Oksana Zakutajeva

pirmsskolas skolotāja

Ļubova Ņemņaseva

sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja

Gaļina Žugunova

Sākumskolas, datorikas skolotāja, 1.klases audzinātāja

Irēna Dubovska

sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

Marina Lazdiņa

skolotāja logopēde

Valentīna Beļajeva

ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotāja, 6.klases audzinātāja

Žanna Čuhnova

ģeogrāfijas, datorikas, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Irina Laškova

krievu valodas un literatūras, sociālo zinību , Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Benita Apkalne

latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja

Natālija Mihailova

krievu valodas un literatūras skolotāja, 8.klases audzinātāja

Jelizaveta Ščemeļova

angļu valodas skolotāja

Ļuda Ščemeļova

fizikas, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotāja, skolas bibliotekāre

Ludmila Šmaukstele

latviešu valodas skolotāja, 9.klases audzinātāja

Olga Golubeva

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta skolotājs

Valentīns Semjonovs

dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Marija Ščemeļova

matemātikas skolotāja, speciālais pedagogs