Tiskādu pamatskolas pedagoģisko darbinieku saraksts 2023./2024. mācību gadā

Tiskādu pamatskolas pedagoģisko darbinieku saraksts

2023./2024. mācību gadā

Olga Miseviča

skolas direktore, vācu valodas skolotāja

Elita Valenieka

direktores vietniece mācību darbā, angļu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Irīna Ščerbakova

direktores vietniece audzināšanas darbā, mūzikas skolotāja, 8.klases audzinātāja, karjeras izglītības pedagogs

Daina Kužma

pirmsskolas skolotāja

Ļubova Ņemņaseva

sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs

Gaļina Žugunova

Sākumskolas, datorikas skolotāja, 2.klases audzinātāja

Irēna Dubovska

sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja, pedagoga palīgs

Marina Lazdiņa

skolotāja logopēde

Valentīna Beļajeva

ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja, 7.klases audzinātāja

Olga Kuzņecova

datorikas skolotāja

Irina Laškova

krievu valodas un literatūras, sociālo zinību , Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Benita Apkalne

latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja

Natālija Mihailova

krievu valodas un literatūras skolotāja, 9.klases audzinātāja

Līvija Bondare

vizuālās mākslas skolotāja, pedagoga palīgs

Ļuda Ščemeļova

fizikas, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotāja, skolas bibliotekāre

Ludmila Šmaukstele

latviešu valodas skolotāja, 4.klases audzinātāja

Aleksandrs Mironovs

sporta un veselības skolotājs

Valentīns Semjonovs

dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Marija Ščemeļova

matemātikas skolotāja, speciālais pedagogs