Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits 2021./2022.m.g.

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2021.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

kopā

2021./22.

4

12

9

11

7

18

12

21

16

-

-

14

126

Pirmsskolas grupā – 8