Skola strādā pēc 5 licencētām programmām:

Skola strādā pēc 5 licencētām programmām:

  • Pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 0101 11 11;

  • Pamatizglītības programma, programmas kods 2101 11 11 – 1.,4.,7.kl.;

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 2101 56 11;

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma, programmas kods 2101 11 21;

  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 2101 56 21.