Tiskādu vidusskolas skolēni turpina darbu Eiropas Savienības ERASMUS+ projektā “Zwischen den Kulturen” Turcijā


Programmas īstenošanas laikā visi projekta dalībnieki dalījās pieredzē, demonstrēja labās prakses piemērus, apguva jaunas mācību metodes, pilnveidoja vācu valodas zināšanas, dalījās ar informāciju par izglītības sistēmu un izglītības aktualitātēm, organizēja kopīgas aktivitātes, ar ko veicināja komandas sadarbības prasmes un nostiprināja komandas garu, veica mācību stundu hospitāciju. Projekta programmas aktivitātes aptvēra dažādas jomas: valodas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, vēsture, ģeogrāfija, reliģija, ētika, sports, teātra māksla. Projekta darba plāna izpildes laikā notika šādas aktivitātes: apspriestas pusaudžu raksturīgās tēmas kā “Pusaudžu slazdi”, “Draudzība”, demonstrētas prezentācijas “UNESCO ceļojuma mērķi manā valstī”, “Mīmiku un žestu nozīme dažādām tautībām”, vācu valodas runājošās valstis, austrumu literatūras tekstu lasīšana “Aladina burvju lampa”, “Alibaba un 40 laupītāji” u.c. un, pamatojoties uz tekstiem, notika konkurss skolēniem “Uzminiet raksturu!”. Turcijas skolas skolēni nospēlēja nacionālo ēnu leļļu teātri “Hacivat un Karagöz”. Pēc video noskatīšanās “Mans labākais draugs” notika mākslinieciskais brīdis – roku krāsainie nospiedieni uz sienas. Notika projekta dalībvalstu kultūras programma “Deja kā starpkultūru mijiedarbības veids”, gleznošana ebru tehnikā - neparasts glezniecības veids, kad krāsa tiek pludināta uz īpaši sagatavotas ūdens virsmas, veidojot rakstus un zīmējumus, kurus var pārnest uz papīra vai auduma. Šīs tehnikas vēsture sākās 13. gadsimtā un šodien ebru māksla ir iekļauta UNESCO mantojumu sarakstā. Uzmanība tika pievērsta arī komandas veidošanas aktivitātēm un tika organizētas sporta sacensības volejbolā un badmintonā. Dokumentācijas aktivitātēs galvenā uzmanība tika pievērsta tādām vietām kā: Konja (Konya), kur tika apmeklēta Čatalhjujuka (Ҫatalhöyük) arheoloģiskā vieta, Sv. Helenas baznīca, Mevljanas (Mevlana) muzejs, noskatījāmies dervišu deju, kura ir cieši saistīta ar turku reliģiju, vēsturi, paražām un kultūru (tēma: "UNESCO ceļošanas mērķi"). Turcijas galvaspilsētā Ankarā iepazināmies ar seno pilsētu, apmeklējām Ankaras citadeli un cietokšņa torni, tēma: "Vēsturiskās vietas Āzijas metropolē: uzņēmējas valsts saimnieki – Mustafa Kemals Atatjurks (Mustafa Kemal Atatürk)"). Kapadokija ir UNESCO mantojuma teritorija, kurā mēs apmeklējām ciematus Goreme, Navšehiru, Urgup (tēmas "Turku amatniecība - keramika", "UNESCO galamērķi", "Kultūra un reliģija"). Visas aktivitātes notika vācu valodā.
Pēdējā projekta dienā Turcijā Rumānijas un Latvijas skolēni un skolotāji apmeklēja  turku ģimeni skolotāja kunga Kara mājā, iepazinās ar turku ģimenes tradīcijām un sadzīvi, kā arī nogaršoja nacionālos ēdienus.
Aktivitāšu īstenošanas laikā notika tikšanās arī ar amatpersonām: provinces gubernatoru - Sedat Yildirim un izglītības departamenta direktoru Uğur Atilgan. Sanāksmju laikā projekta dalībnieki izteica viedokļus par projekta nozīmīgumu un dalījās iespaidos par iegūtajiem rezultātiem projektā.
Tas bija jau otrais neaizmirstamais un iespaidiem bagātais brauciens projekta ietvaros, bet mums priekšā vēl ir daudz darba, gatavojoties trešajai sadarbības partneru tikšanās reizei 2019. gada oktobrī Rumānijā.
Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča