Tiskādu vidusskolas 4.-5.klašu skolēni apmeklēja Daugavpili iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros.

Pateicoties “Latvijas skolas soma” iniciatīvai, Tiskādu vidusskolas 4. un 5.klases 7.oktobrī devās iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un novadpētniecības liecības Daugavpilī.

          Ekskursija sākās Daugavpils Cietoksnī, kurš ir kultūrnozīmīgs 19.gs. pirmās puses arhitektūras piemineklis, kas līdz mūsdienām saglabājies gandrīz bez izmaiņām un ir Daugavpils pilsētas simbols un lepnums. Gids iepazīstināja mūs ar Cietokšņa vēsturi. Gida stāsts un senās liecības bija iespaidīgas, radās daudz ziņkārīgu jautājumu. Bērniem patika informācija par šaujampulvera noliktavām. Skolēni bija ļoti priecīgi, kad uzzināja, ka noliktavu telpas par dzīvesvietu ir iemīļojuši sikspārņi. Ekskursija pa cietokšņa teritoriju izraisīja lielu atsaucību skolēnos, kas interesējas par vēsturi

          Pēc Cietokšņa mēs devāmies uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. Muzejā bērniem bija sagatavota interaktīva programma “Pa senā cilvēka pēdām.” Bērniem bija iespēja ielūkoties Daugavpils novada aizvēsturē, iepazīties ar senču dzīvi un 10 tūkstošus gadu veciem priekšmetiem: kaula, raga darbarīkiem un bronzas rotaslietām, kā arī pieskarties arheoloģiskajām senlietām. Šī informācija bija ļoti noderīga, tāpēc ka pēc jaunajām programmām 4.klases skolēni sāka mācīties jaunu priekšmetu – vēsturi.

          Mācību ekskursijas diena bija izdevusies ļoti jauka, zināšanām un iespaidiem bagāta. Galvenais ieguvums - plašāks redzesloks par Latvijas kultūru, mākslu, vēsturi, sevis apzināšana šī mantojuma kontekstā un jaunā radīšanā.

          Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par doto iespēju.

Sākumskolas skolotāja Gaļina Žugunova