Karjeras nedēļa Tiskādu vidusskolā.

Šogad no 11. - 15. oktobrim Tiskādu vidusskolā, tāpat kā citās Latvijas skolās  norisinājās karjeras nedēļa, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansēja ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras nedēļas tēma bija “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai.”

Karjeras nedēļas mērķi:

 • Sniegt praktisku informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk –IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās.
 • Veicināt izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un tendencēm darba tirgū IKT jomā.
 • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos izglītības iestādēs saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Mūsu skolēni aktīvi piedalījās organizētajos pasākumos Karjeras nedēļas ietvaros:

7.-9.klašu skolēni piedalījās mācībstundā “No mākslinieka uz programmētāju! ”, kur  iegūva ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos, aktīvi līdzdarbojās un vairāki skolēni pat izveidoja interaktīvu mākslas darbu.

12.klases skolēniem tika organizēta kopīga diskusijas skatīšanās jauniešiem “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?”, kuru jaunieši ar interesi vēroja un aktīvi apsprieda savā stārpā.

1.-3.klašu skolēni ar aizrautību piedalījās zīmējumu izstādē „ Manu vecāku profesijas”. Viņi uzzīmēja pavārus, atslēdzniekus, sētniekus, skolotājas, medmāsas, pārdevējus un citas vecāku profesijas.

5.-6.klašu skolēniem tika organizēta šūšanas darbnīca, kur viņiem bija iespēja iemācīties šūt  adatu spilventiņus.

Karjeras speciālists Edgars Jukna novadīja interesantu un ļoti noderīgu konsultāciju 12.klases skolēniem par izglītības iespējām pēc vidusskolas beigšanas.

Katrā klasē tika novadītā klases audzināšanas stunda par karjeras izglītības tēmu:

 • klasē - „Profesiju pasaule”
 • klasē - ”Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs”
 • klasē - „Profesiju daudzveidība”
 • klasē - „Tehnoloģijas profesiju pasaulē”
 • klasē - „Tehnoloģijas profesijās”
 • klasē - „Profesiju daudzveidība”
 • klasē - „Kas tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru”
 • klasē - „Mana sapņu profesija”
 • klasē - „Izglītības iespējas”
 • klasē - „Profesijas IKT nozarē”

5.-12.klašu skolēniem tika organizētā tikšanās Zoom platformā ar inženieri, Tiskādu vidusskolas absolventu Vitāliju Ščerbakovu. Viņš pastāstīja skolēniem par savu studiju un karjeras gaitu, parādīja prezentāciju par savu darbavietu – uzņēmumu „Latvijas finieris”, parādīja video sižetus un pastāstīja par to, kā tehnoloģijas ir ieviestas inženiera darbā un kā tās atvieglo un paātrina visu darba procesu metālapstrādes jomā. Skolēniem ļoti patika tikšanās, viņi ar interesi klausījās Vitālija stāstu, uzdeva jautājumus par darbu, par algu, par izglītības iespējām. Vitālijs atbildēja uz visiem jautājumiem un sniedza noderīgus padomus mūsu skolēniem. Paldies viņam par interesantām tikšanām.

Kopumā karjeras nedēļas aktivitātes Tiskādu vidusskolā bija daudzpusīgas un attīstošas. Skolēni ieguva jaunu informāciju un jau tagad sāka aizdomāties nopietnāk par nākotnes izglītības iespējām. Skolēni atzina, ka karjeras nedēļa viņos ir raisījusi ļoti lielu interesi, tāpēc viņi arī nākamgad pēc iespējas vairāk centīsies iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova