Rokopera „Mauglis”

Decembra vidū mūsu skolas 6., 7. klašu skolēni varēja  digitāli noskatīties rokoperu ‘’Mauglis’’ projekta SKOLAS SOMA ietvaros.

Rokopera ‘’Mauglis’’ ir viens no zināmākajiem dzejnieka Ulda Bērziņa un komponista Mārtiņa Brauna kopdarbiem, kas 2021.gada oktobrī piedzīvoja savu otro atkārtoto krāšņo iestudējumu. Tajā piedalījās tādi aktieri un dziedātāji kā Igors Siliņš, Kārlis Tols, Ieva Sutugova, Jānis Jarāns, Jānis Kirmuška u.c., kā arī TDA ’’Dzintriņš’’ dejotāji.  Skolēni izbaudīja aktieru meistarīgo tēlojumu, interesanto horeogrāfiju, izrādes krāšņos tērpus, izcilās dekorācijas uz skatuves, kā arī komponista Mārtiņa Brauna mūziku  dzīvajā izpildījumā. Skolēni atpazina M. Brauna dziesmas  ‘’Jauna ēra’’, ‘’Brīnišķīgais medījums’’, ‘’Aku Ah’’, kas izskanēja izrādē, kā arī priecājās par paša komponista iesaistīšanos izrādes notikumos.

Rokoperas „Mauglis” skatīšanās palīdzēja 7.klasei apgūt mūzikas priekšmeta tēmu „Teātris un mūzikls”, bet 6.klasei – tēmu „Cilvēka rakstura īpašību un emociju atspoguļojums mūzikā”. Skolēniem tika sastādīta darba lapa par rokoperu, kuru skolēni aizpildīja skatīšanas laikā.

Izrāde raisīja pozitīvas emocijas, kā arī katram tās skatītājam lika apstāties ikdienas skrējienā un padomāt par saticību, draudzību un nodevību, cilvēka un dabas attiecībām, dabas likumiem un cilvēka attieksmi pret citādo.