25.aprīlī Tiskādu pamatskolā notika Atvērto durvju diena pirmsskolniekiem un topošajiem pirmklasniekiem.
Izglītības iestādes zālē visi pulcējās uz nelielu koncertiņu, kuru atklāja pirmsskolnieki, mūzikas skolotāja Irīna Ščerbakova. Tiskādu pamatskolas direktore Olga Miseviča informēja par mācību un audzināšanas darbu, izglītības iestādes tradīcijām, interešu izglītības pulciņiem.
Pasākuma turpinājumā bija iespēja noskatīties leļļu teātra izrādi “Vecīša cimdiņš” 1. klases izpildījumā, vadītāja Gaļina Žugunova. Pēc izrādes pirmsskolas grupiņā vecākiem bija iespēja kopā ar bērniem piedalīties radošajā darbnīcā, bet nākamie pirmklasnieki – sešgadnieki saviem vecākiem rādīja integrēto rotaļnodarbību “Ceļojums”, ko bija sagatavojusi nākamā audzinātāja Irēna Dubovska.


Sporta zālē bija sagatavotas fiziskās aktivitātes, kurās bija iespēja pārbaudīt savas spējas šķēršļu pārvarēšanā, sadarboties komandā – sportiskās aktivitātes sagatavoja skolotājs Aleksandrs Mironovs.
Diena izdevās aktivitātēm bagāta, interesanta, jautra un izzinoša!


Drukāt