Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!
                                             /Ojārs Vācietis/

 

2024. gada 2.maijā Tiskādu pamatskolā visi svinēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienu.Svinīgo pasākumu vadīja interešu izglītības programmas “Latviešu tautas dzīvesziņa” dalībnieki un latviešu valodas un literatūras skolotāja Benita Apkalne. Muzikālos priekšnesumus mūzikas skolotājas Irīnas Ščerbakovas vadībā izpildīja Tiskādu pamatskolas vokālais ansamblis un 6.klases soliste Laima Līcīte.

 

Jau vairākus gadus par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Arī mūsu skolā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu svinēt pie balti klātiem galdiem ir kļuvusi par skaistu tradīciju. Pēc svinīgā pasākuma visi ir laipni aicināti uz Baltā galdauta svētku turpinājumu skolas ēdnīcā, lai nogaršotu rupjmaizi ar medu. Pasākuma dalībnieki baudīja svētku gaisotni un kopā būšanas prieku.

Mēs esam laimīga tauta, jo mūsu valstij ir divas dzimšanas dienas - viena vistumšākajā laikā, kad iededzam  svecītes, lai vairotu sevī un citos ticību savas valsts izaugsmei un otra – 4.maijā, kad mūsu Latvija ir tik skaista pavasara rotā kā apliecinājums, ka viss ir iespējams, tikai jātic. Būsim lepni par latviešu valodu, kultūru, tradīcijām un veltīsim savus labos darbus Latvijai!

2024. gada 2.maijā Tiskādu pamatskolā visi svinēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienu.Svinīgo pasākumu vadīja interešu izglītības programmas “Latviešu tautas dzīvesziņa” dalībnieki un latviešu valodas un literatūras skolotāja Benita Apkalne. Muzikālos priekšnesumus mūzikas skolotājas Irīnas Ščerbakovas vadībā izpildīja Tiskādu pamatskolas vokālais ansamblis un 6.klases soliste Laima Līcīte.

Jau vairākus gadus par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Arī mūsu skolā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu svinēt pie balti klātiem galdiem ir kļuvusi par skaistu tradīciju. Pēc svinīgā pasākuma visi ir laipni aicināti uz Baltā galdauta svētku turpinājumu skolas ēdnīcā, lai nogaršotu rupjmaizi ar medu. Pasākuma dalībnieki baudīja svētku gaisotni un kopā būšanas prieku.

Mēs esam laimīga tauta, jo mūsu valstij ir divas dzimšanas dienas - viena vistumšākajā laikā, kad iededzam  svecītes, lai vairotu sevī un citos ticību savas valsts izaugsmei un otra – 4.maijā, kad mūsu Latvija ir tik skaista pavasara rotā kā apliecinājums, ka viss ir iespējams, tikai jātic. Būsim lepni par latviešu valodu, kultūru, tradīcijām un veltīsim savus labos darbus Latvijai!

 


Drukāt