Turpinot Tiskādu pamatskolas karjeras izglītības pasākumu ciklu, 3. maijā mūsu skolā  viesojās jūrnieks mehāniķis Jegors Dičko, lai tiktos ar skolēniem un pastāstītu par profesijām, kas saistītas ar jūru, jo tā ir viena no mūsu valsts bagātībām, uz ko jau 19. gs. otrajā pusē norādīja jaunlatvietis Krišjānis Valdemārs, sakot: „Latvji, brauciet jūriņā, zeltu krājiet pūriņā!”.


Sarunas laikā mēs daudz runājām par jūrnieka profesiju, šīs profesijas īpatnībām, plusiem un mīnusiem. Jegors pastāstīja par savu darbu, saviem pienākumiem uz kuģa, saviem piedzīvojumiem darba laikā gan uz kuģa, gan ostās un tālās  zemēs, parādīja sava kuģa un pasaules visdažādāko vietu foto.  Skolēni uzdeva interesantus jautājumus par jūras iemītniekiem, „Bermudu trijstūri”, pirātiem utt. Mēs uzzinājām, ka Latvijas jūrnieki ir vieni no augstāk novērtētajiem pasaules reitingā, bet, svarīgais, ka jūra ir Latvijas pamatbagātība un  šajā resursā tiek gaidītas jaunas darba rokas. Skolēni arī saprata, ka, lai kļūtu par jūrnieku, vispirms vajag labi, atbildīgi mācīties, daudz lasīt, iestāties jūrskolā vai Jūras Akadēmijā un sekmīgi pabeigt to.
Vēl viena priekšrocība šajā profesijā – tu vari dzīvot Latvijā, nebraukt prom laimi meklēt ārzemēs. Jūrnieks nostrādā kādu laiku pasaules jūrās un tad atgriežas mājās, un  jūrnieka darbs ir labi atalgots.
Tikšanās  ar Jegoru izraisīja dažos mūsu  jauniešos interesi par jūrnieka profesiju.
Gribam pateikties mūsu  skolēnu tēvam Jegoram Dičko  par interesantu, aizraujošu un ļoti izzinošu sarunu.
Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova


Drukāt