Tiskādu  pamatskolas 4.-6. klašu skolēni 2024.gada 16.maijā programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales Kultūrvēstures muzejā apmeklēja muzejpedagoģisko programmu “Satikšanās Rozes pilsētā.”
Skolēni   ielūkojās Rēzeknes pilsētas vēstures ekspozīcijā „Rēzekne laikmetu griežos”, sajūtot 7 gadsimtu, personību, vērtību un simbolu klātesamību. Bērni uzzināja par Latvijas ceļu uz neatkarību, par Māras jeb Latgales Atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai” neparasto vēsturi. Pastaigājoties pa Rēzeknes pilskalnu, skolēni iepazina teikas par to.
Programma “Satikšanās Rozes pilsētā” skolēniem likās interesanta un izzinoša, viņi daudz uzzināja  par pilsētas attīstību un veidošanos. Skolēni uzzināja par Rēzeknes pilsētas vēsturi, kā radies pilsētas vārds, ar interesi noklausījās teiku par trīs māsām – Rozi, Lūciju un Mariju. Par godu Rozei nosauca Rēzekni, par godu Lūcijai – Ludzu un par godu Marijai – Viļaku.


Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot novadpētniecībā, latviešu valodā un literatūrā, sociālajās zinībās un vēsturē, dabaszinībās un ģeogrāfijā.  
Visi paplašināja savu redzesloku un vēlreiz  izzināja dzimto Latgali. Paldies Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagogam  par izzinošu, interesantu muzejpedagoģisko nodarbību!


Drukāt