Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2021. gadā Tiskādu vidusskolas 1. - 4. klases skolēniem tika iegādāti dažādi konstruktori tehniskajai modelēšanai projekta aktivitāšu “Aizraujošā konstruēšana pēc mācību stundām” īstenošanai. Konstruktoru iegādei  tika piešķirts Rēzeknes novada pašvaldības finansējums 485,00 EUR apmērā.

Projekta mērķis un uzdevumi ir izpildīti, jo visi iegādātie konstruktori ir interesanti skolēniem, veicina skolēnu motivāciju konstruēšanā un modelēšanā, attīsta skolēnu radošo domāšanu, prasmes tehniskajā modelēšanā, sadarbības un komunicēšanas prasmes.  Ar konstruktoriem skolēni nodarbojas pēc mācību stundām un pagarinātās dienas grupā. Skolēni mācās modelēt pēc instrukcijām un izgatavo savus modeļus.  Skolēniem ir nodrošināta iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku skolā pēc mācību stundām.

    Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča

 

    

   

 

 

 


Drukāt