Janvāris ir barikāžu atceres laiks.  Atceroties un pieminot šo laiku, Tiskādu vidusskolas 8., 9. un 12.klases devās uz Rēzeknes pilsētas teātri Joriks, lai iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros noskatītos izrādi „Barikādes.docx”.

Izrāde balstīta uz Latgales un Vidzemes barikāžu dalībnieku atmiņām, kas 1991. gadā bija 18 – 25 gadus veci jaunieši. Izrādes veidotāji pētīja Barikāžu nozīmi to dalībnieku dzīvēs, iedziļinājās viņu atmiņās, sajūtās, lai izdzīvotu tās 30 gadus vēlāk uz teātra skatuves. Lielākais nezināmais ir 20. janvāra uzbrukums Iekšlietu ministrijas ēkai. Izrādes sižets ir par Ediju Riekstiņu, par katra dalībnieka atmiņām, pieredzi un emocijām, ko pārdzīvoja 1991.gada janvārī. Izrādes gaitā stāstīta katra dalībnieka barikāžu pieredze – hronoloģiski, no sākuma līdz beigām. Mēs uzzinājām atbildes uz vairākiem jautājumiem – Par ko runāja? Par ko domāja? Par ko uztraucās? Kā viņus baroja? Kādas dziesmas dziedāja pie ugunskura? Vai bija bail? Vai bija auksti?

Interesanti bija attēlota vēsturisko notikumu hronoloģija – kā tiešraides videosižets (kamera projecēja notikumu sižetu uz lielā ekrāna, paralēli stāstot, rādot un zīmējot visu, kā reportāžu). Izrādes laikā skanēja vairākas tā laika populārākās dziesmas „Nāc dejot”, „Zem diviem karogiem”, „Dzimtā valoda” un citas.

            Mūsdienu jauniešiem nesenā pagātne ir ne tik labi zināma, un tāpēc šis iestūdējums palīdzēja viņiem aplūkot neatkarību veidojošo vēsturi no skolēniem piemērota rakursa un formāta, vienlaikus rādot teātra mākslas plašās iespējas būt par daļu no personības izglītības vispārīgā nozīmē. Jaunieši daudz labāk saprata brīvības barikāžu notikumus un novērtēja to dalībnieku rīcības.

            Izrāde pārsvarā visiem skolēniem patika. Jaunas zināšanas būs ļoti noderīgas gan vēstures, gan mūzikas, gan latviešu valodas mācību priekšmetu apguvē (jo izrāde ir latviešu valodā), un, protams, veicināja pilsoniskās līdzdalības un patriotisma jūtu attīstību.

Tiskādu vidusskolas iniciatīvas „Latvijas skolas soma” koordinatore Irīna Ščerbakova


Drukāt