2022. gada aprīlī Tiskādu vidusskola īstenoja projektu “Jautrās vitrāžas”. Projekta mērķis - papildināt skolas interešu izglītības pulciņa “Burvju mākslinieks” materiālo bāzi un nodrošināt nepieciešamos materiālus interešu izglītības pulciņa veiksmīgai īstenošanai. Projekta uzdevumi - motivēt skolēnus radošam darbam, veicināt viņu ieinteresētību jaunu vizuālās mākslas tehniku apgūšanai, veicināt skolēnu neformālās izglītības aktualizēšanu un popularizēšanu. Par Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes piešķirto finansējumu projektam 245,00 EUR tika iegādāti šādi materiāli: vitrāžu krāsas Decola 11 komplekti, foto rāmis ar stiklu – 20 gab., kontūrkrāsas Decola – 32 gab. Projekta mērķis un uzdevumi ir sasniegti. Ar iegādātajiem materiāliem skolēni darbojās vizuālās mākslas interešu izglītības pulciņā “Burvju mākslinieks”. Skolēni apguva jaunu vizuālās mākslas tehniku “Vitrāža”. Katrs interešu izglītības pulciņa dalībnieks veica radošu darbu un ar interesi un aizrautību izgatavoja savu vitrāžu. Tika organizēta skolēnu darbu izstāde. Projekta rezultātā skolēniem tika paaugstināta motivācija radošam darbam un veicināta viņu ieinteresētība darboties interešu izglītības pulciņā.

Skolas direktore Olga Miseviča

Fotogrāfiju autore skolotāja Ļubova Ņemņaseva

    

   

   


Drukāt