2021./2022. mācību gadā mūsu skola iesaistījās  makulatūras, izlietoto bateriju un PET pudeļu vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”, kuru organizēja „Zaļā josta”. Mūsu skolas skolēni labprāt piedalījās šajā projektā, paši aktīvākie tika uzaicināti piektdien 27. maijā uz Tērveti, kur apmeklēja pasākumu ar aktivitātēm, koncertu, apbalvojumiem un, protams, ļoti interesantām atrakcijām.

Šajā dienā citiem skolēniem tika organizēti sporta svētki „Tūrisma diena”. Sporta skolotājs A.Mironovs organizēja visdažādākās sacensības: “purvs”, paralēlās virves, šķēršļu josla, komandas skrējiens, šautriņu mešana, mūsu novada kartes salikšana, ”peļu slazds”. Par tiesnešiem šajā dienā strādāja vidusskolēni un skolotāji. Visi tūrisma svētku dalībnieki ar interesi un možu garu piedalījās visos sacensību veidos. Un, protams, katrā vecuma grupā bija savi uzvarētāji. Skolēni katru gadu ar nepacietību gaida „Tūrisma dienu”, jo tā ir unikāla mūsu skolas tradīcija, kuru saglabāsim arī turpmāk.

30.maijā 1.-8.klašu skolēni devās pavasara pārgājienos un kārtējo reizi iepazinās ar sava Silmalas pagasta skaistākajām vietām.

4.klases skolēni atvadījās no sākumskolas , aizbraucot kopā ar savu pirmo skolotāju Gaļinu Žugunovu uz aktivitātēm KidZone. Bet nākamajā dienā viņi devās pārgājienā ar nakšņošanu, kur makšķerēja, vārīja ēdienu uz ugunskura, cepa desiņas, spēlēja visdažādākās rotaļas un gulēja teltīs pirmo reizi dzīvē. Visiem skolēniem ļoti patika pārgājiens.

30.maijā 8.klases skolēnu komanda piedālījās „Tūrisma dienā” Sakstagalā. Bērni sacentās dažāda veida sacensībās un parādīja sevi ļoti labi. 

Noslēdzās mācību gads ar pasākumu „Mēs kļuvām par gadu vecāki”. Pasākumu atklāja 4.klase ar leļļu teātra uzvedumu „Repka”, tad direktore Olga Miseviča un direktores vietniece mācību darbā Jeļena Bažanova apbalvoja skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, mācībās, konkursos, sporta sacensībās. Ar jautru deju uzstājās  6.klases skolēni, bet pasākuma beigās visi nodziedāja skolas himnu.

Sveika, vasara!  
Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

   

 


Drukāt