Īsi pirms rudens brīvdienām  no 17. līdz 21. oktobrim Tiskādu pamatskolā, tāpat kā citās Latvijas skolās  norisinājās karjeras nedēļa, kuru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!”  aicināja skolēnus izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Mērķi:

o Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā.
o Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.
o Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādēs.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notika vairāki VIAA organizētie pasākumi.

 

Mūsu skolēni aktīvi piedalījās organizētajos pasākumos Karjeras nedēļas ietvaros:

9.klases skolēni vēroja tiešsaistē diskusiju jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”, kur eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

7.-9.klašu skolēni noskatījās video „Atklāj savas superspējas” un mācībstundas laikā diskutēja par redzēto un dzirdēto filmā. Arī mūsu mazajiem skolēniem bija piedāvāts plašs mācību materiāls „Radošums un sadarbība – manas superspējas!”. Skolēni iepazinās ar vairākām profesijām, spēlēja spēles, minēja profesiju nosaukumus, izzināja neparastās un nākotnes profesijas un zīmēja savu „sapņu” profesiju.

 

Karjeras nedēļas ietvaros skolā tika organizētas mācību ekskursijas. 1.-4.klases devās uz Ludzas Amatnieku centru, kur iepazina senos arodus un arī mūsu senču vēsturi. Skolēniem bija lieliska iespēja ne tikai klausīties stāstījumā par dažādiem arodiem, bet arī pašiem izmēģināt savas rokas aušanā, kā arī podnieka arodā, kas skolēniem radīja vislielāko prieku, jo katrs varēja pamēģināt kaut ko izveidot no māla.

5.-7.klašu skolēni apmeklēja izglītojošo un iniciatīvu centru „Dzelzceļš un tvaiks”, kur bērni ar lielu interesi un aizrautību izzināja dzelzceļa nozares vēsturi, attīstību un profesiju daudzveidību.

8.-9.klases izpētīja skolotāja profesijas specifiku „Senajā skolā”, apmeklējot Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju.

Katrā klasē tika novadītā klases audzināšanas stunda par karjeras izglītības tēmu:

  • klasē - „Es un darbs. Profesijas”
  • klasē - „Mana sapņu profesija”
  • klasē - „Profesiju daudzveidība”
  • klasē - „Reiz es būšu”
  • klasē - „Profesiju pasaule”
  • klasē - „Vislabāk es protu”
  • klasē - „Mērķtiecība. Zinātkāre. Nākotne”
  • klasē - „Iepazīšanās ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju”
  • klasē - „Izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs”

Kopumā karjeras nedēļas aktivitātes Tiskādu pamatskolā bija daudzpusīgas un attīstošas. Skolēni ieguva jaunu informāciju un jau tagad sāka aizdomāties nopietnāk par nākotnes izglītības iespējām. Skolēni atzina, ka karjeras nedēļa viņos ir raisījusi ļoti lielu interesi, tāpēc viņi arī nākamgad pēc iespējas vairāk centīsies iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

 


Drukāt