Mērķis:

 Stiprināt skolēnu piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi.

 

Uzdevumi:

  • Sekmēt audzēkņu patriotisko audzināšanu;
  • Attīstīt skolēnu radošo domāšanu un radošās spējas;
  • Veidot izpratni par valsts attīstību un dzīvi pilsoniskā sabiedrībā;
  • Veidot izpratni par latviešu tautas tradīcijām;
  • Veicināt fizisko attīstību.

 

Nr.

Aktivitāte

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

1. 

Zīmējumu un radošo darbu izstādes “Mana Latvija”

01.11-30.11

Sākumskolas skolotāji

Int.izgl.pedagogi

Ž.Čuhnova

 

2. 

Klašu, skolas telpu un zāles noformējums Latvijas valsts svētkiem

01.11-30.11

Klašu audzinātāji

SP

Int.izgl.pedagogi

 

3. 

Foto izstāde

„Skaista mana Tēvu zeme”

01. 11-30.11

Klašu audzinātāji

SP

Int.izgl.pedagogi

 

4. 

„Tīra Latvija” – skolas teritorijas sakopšana

04.11.2022.

Klašu audzinātāji

 

5. 

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā

07.-08.11.2022.

L.Šmaukstele B.Apkalne

3.- 9.kl.

6. 

Erudītu spēle

„Mana Latvija”

09.11.2022.

L.Šmaukstele

1.kl.

7. 

Konkurss „Mana Latvija” (www.valoda.lv )

01. 11-30.11

L.Šmaukstele

3.-5.kl.

8. 

Latvijas vizītkarte-radošo darbu konkurss (www.latvija.lv)

01. 11-30.11

L.Šmaukstele

9.kl.

9. 

Radošās stundas par Latvijas kultūru, ģeogrāfiju, tradīcijām un vēsturi

01. 11-30.11

L.Šmaukstele

1.,3.-5., 9.kl.

10. 

Eseja ar noformējumu

09.-11.11.2022.

B.Apkalne

6.,7.,8.kl.

11. 

Latviešu valodas konkurss „Ko es zinu par Latviju?”

09.11.2022.

B.Apkalne

2.kl.  

12. 

Mārtiņdiena – ticējumi, tautasdziesmas, mīklas, rotaļas.

11.11.2022.

I.Ščerbakova

B.Apkalne

7.klase

1.-6.kl., pirmsskola

13. 

Lāčplēša diena  

09.-11.11.2022.

A.Mironovs

Klašu audzinātāji

SP

1.-9.kl.

14. 

Erudīcijas spēle „Mana Latvija”

16.11.2022.

L.Šmaukstele

7.-9.kl.

15. 

Dziesmu festivāls "Mana dziesma Latvijai".

15.11.2022.

I.Ščerbakova

3.-9.kl.

16. 

Svinīgais pasākums skolā, veltīts Latvijas 104. gadadienai.

17.11.2022.

I.Ščerbakova

B. Apkalne

L. Šmaukstele

Pirmsskola

1.-9.kl.

17. 

Svinīgie pasākumi Silmalas un Feimaņu KN.

18.11.2022.

I.Ščerbakova

 

18. 

Bibliotēkas izstāde „Mūsdienu latviešu dzejnieki un rakstnieki”

07.-30.11.2022.

Ļ. Ščemeļova

1.-9.kl.

19. 

Klases audzināšanas stundas, veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

01.-30.11.2022.

Kl.audzinātāji

1.-9.kl.

20. 

Tikšanās ar Valsts robežsardzes pārstāvjiem

Novembris

I.Ščerbakova

1.-9.kl., pirmsskola


Drukāt