Ar jautrām dziesmām, dejām, rotaļām un ķekatām Tiskādu pamatskolā tika nosvinēta Mārtiņdiena. Svētkus sev un sākumskolas skolēniem bija sarūpējuši 7.klase ar klases audzinātāju. Bērniem bija iespēja vairāk uzzināt par Mārtiņdienas tradīcijām, iet tradicionālās tautas rotaļās, padejot jautru latviešu tautas deju un pasākuma noslēgumā saņemt saldo medus gailīti.
Paldies skolas administrācijai par atbalstu balvu nodrošināšanā.

 

 

 

 

 

 


Drukāt