Programma „Latvijas skolas soma” Tiskādu pamatskolā

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes Tiskādu pamatskolā šajā semestrī tika saistītas ar karjeras izglītību. Visas aktivitātes notika īsi pirms „Karjeras nedēļas”. Skolēni izzināja vairākas profesijas un amatniekus.

Sākumskolas skolēni apmeklēja Ludzas amatnieku centru, kur iepazina senos arodus un arī mūsu senču vēsturi. Skolēniem bija lieliska iespēja ne tikai klausīties stāstījumā par dažādiem arodiem, bet arī pašiem izmēģināt savas rokas aušanā, kā arī podnieka arodā, kas skolēniem radīja vislielāko prieku, jo katrs varēja pamēģināt kaut ko izveidot no māla.

1.-4.klašu skolēni  apmeklēja arī Ludzas Novadpētniecības muzeju, kur viņiem bija iespēja ieskatīties vēsturē,apskatot daudzveidīgās senās mājas un mūsu senču dzīves apstākļus, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā programmā par savvaļas dzīvniekiem un putniem.

Meža mātes pavadījumā mūsu skolēni devās aizraujošā ceļojumā pa dzīvnieku un putnu valsti. Bērni ieguva priekšstatu par Latvijas savvaļas dzīvniekiem un to dzīvesveidu, attīstīja savas komunikatīvās spējas. Meža māte papildināja savu stāstījumu ar folkloru un literāriem darbiem, tādā veidā veicinot skolēnu interesi ne tikai par dabaszinībām, bet arī par literatūru. Skolēni ar lielu zinātkāri klausījās aizraujošā stāstījumā un aktīvi piedalījās spēlēs, kā arī atbildēja uz jautājumiem.

 

Vislielākais ieguvums maziem skolēniem ir jaunas zināšanas dabaszinībās, latviešu valodā, latviešu folklorā un literatūrā, sociālās zinībās un vēsturē, dizainā un tehnoloģijās, vizuālās mākslas stundās.  Brauciens skolēniem ļoti patika.

5.-7.klašu skolēniem tika piedāvāts Izglītojošā un interaktīvā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" apmeklējums. Viņiem bija iespēja izzināt dzelzceļa nozari gan ekskursiju vadītāju stāstos, gan apskatot vēsturiskos eksponātus. Viņi arī ar lielu interesi un aizrautību izzināja dzelzceļa nozares vēsturi, attīstību un specifiku.

Centrā skolēni iepazina dzelzceļa profesiju daudzveidību. Viņi varēja iejusties dzelzceļa mašīnistu lomā, kā arī iegūt biļeti braucienam uz pašu izvēlētu sapņu galamērķi. Skolēni varēja iepazīt dzelzceļa nozares profesijas, uzzināt par lokomotīvju attīstību un pasaulē modernāko un ātrāko vilcienu (paši mēģināja vadīt tāda vilciena maketu, lai tas sasniegtu ātrumu 600 km/h). Skolēniem arī atgādināja par drošību un praktiski pierādīja, ka, ejot pa dzelzceļu un klausoties mūziku austiņās, vilciena tuvošanos var sadzirdēt tikai pēdējā brīdī.Centrā bija iespēja noskaidrot, izmēģināt un redzēt, kā darbojas dīzeļdzinējs, trīša mehānisms un izbaudīt daudzas citas aizraujošas aktivitātes. Kopumā skolēniem ļoti patika šī ekskursija, jo bija daudz  iespēju iesaistīties praktiskās aktivitātes.

Iegūtās zināšanas skolēni varēs pielietot latviešu valodas, sociālo zinību un vēstures, fizikas, dizaina un tehnoloģiju stundās. Bērni bija gandarīti un priecīgi.

Tiskādu pamatskolas 8. un 9.klases devās iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un novadpētniecības liecības Daugavpils cietoksnī.

Gide  sniedza īsu ieskatu cietokšņa vēsturē, skolēni apskatīja bijušās ūdens pacelšanas ēkas un cietokšņa vēstures ekspozīcijas, Nikolaja vārtus un 1.krasta lunetes kordegardes. Jauniešiem patika informācija par šaujampulvera noliktavām. Apmeklējot cietoksni, skolēni vairāk uzzināja par Daugavpils novada kultūru un vēsturi, iegūva jaunas zināšanas, kuras varēs pielietot  latviešu valodas, sociālo zinību un vēstures stundās.

Šīs grupas 2.aktivitāte bija Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja muzejpedagoģiskā programma “Senā skola”. Bērnus  iepazīstināja ar to, kā skolēni mācījās skolā 19.gadsimtā un 20.gadsimta pirmajā pusē. Viņi papildināja zināšanas par skolu vēsturi, pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus), piedalījās glītrakstīšanas un vizuālās mākslas stundās: rakstīja ar tinti, spalvaskātiem un oglēm latviešu un latīņu valodās.

„Karjeras nedēļas” ietvaros 8.-9.klases izpētīja skolotāja profesijas specifiku. Skolēniem patika Daugavpils muzeja apmeklējums un navadītā nodarbība.

Pateicamies par iespēju padarīt mūsu skolas dzīvi interesantāku un pasākumiem bagātāku. Šī programma ir lieliska iespēja piedzīvot un izdzīvot daudzas lietas un sajūtas dzīvē!

   


Drukāt