2022./2023.mācību gada 2.semestrī Tiskādu pamatskolas skolēniem tika organizēti ļoti daudzveidīgi un interesanti pasākumi programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros.

20. decembrī 9. klases skolēni noskatījās jauno latviešu mākslas filmu “Janvāris” . Tas ir stāsts par patriotismu, pilsonisko atbildību un jauna cilvēka ceļu vēstures griežos. Filma stāsta par Jazi un Annu, kuri filmē video sižetus par 1991. gada janvāri, par barikāžu laiku Rīgā, par Latvijas neatkarības iegūšanas laiku.

Pēc filmas noskatīšanās skolēni sapulcējās skolas parkā pie ugunskura un pie kārstas tējas tasītes apsprieda redzēto filmā, izteica savas domas gan par filmu, gan par vēstures notikumiem, dalījās ar iespaidiem.

Filma izraisīja dažādas emocijas un viedokļus. Dažiem filma patika, īpaši parādītas barikāžu konstrukcijas tuvplānā, vēsturisko un emocionālo notikumu savienojums, laba aktieru spēle, kā arī iekļauti tā laika dokumentālie video materiāli. Bija arī tie, kam filma ne īpaši patika un viņi gaidīja no tās vairāk.

Skatoties filmu skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes latviešu valodā, Latvijas vēsturē.

20.martā Tiskādu pamatskolas 1.-8.klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt un pamēģināt spēlēt dažādus stīgu instrumentus (čellu, kontrabasu, akustisko ģitāru, elektro ģitāru, bas ģitāru un ukulelli). Caur klasisko mūziku, populārām latviešu un ārzemju dziesmām skolēnus ieveda maģiskajā mūzikas pasaulē. Programmas laikā skolēni redzēja un dzirdēja katru stīgu instrumentu atsevišķi un kopskanējumā, uzzināja par lociņu un tā uzbūvi. Mūziķi stāstīja ļoti interesantus faktus par stīgu instrumentiem, papildinot stāstu ar prezentāciju.

Skolēni arī atkārtoja un nostiprināja iegūtās mūzikas stundās zināšanas par mūzikas instrumentiem un dažādiem mūzikas stiliem – džezu, roku, u.c., par kinofilmu un multfilmu mūziku. Kā arī tika iepazīstināti ar klasiskajiem stīgu mūzikas instrumentiem caur populāro mūziku, kuru bērni atpazina un ar prieku un interesi klausījās. Koncertlekcijas laikā tika attīstīta ritma izjūta un spēja spēlēt skanošo žestu pavadījumu mūzikai.

Skolēniem tika dota arī iespēja iemēģināt klasiskos instrumentus, un visi skolēni aizrautīgi spēlēja vijoli, čellu un ģitāras.

Visi skolēni ar interesi baudīja stīgu instrumentu mūziku dzīvā izpildījumā, vairāki pirmo reizi redzēja šos instrumentus. Pēc atsauksmēm skolēniem patika koncertlekcija un viņi varēs izmantot iegūtās zināšanas mūzikas stundās.

23. martā 9.klases skolēni devās uz Latgales Kultūrvēstures Muzeju Rēzeknē, kur apmeklēja muzejpedagoģisku programmu "Latgales atbrīvošanas piemineklis - no idejas līdz sirdij." Jauka un zinoša gide pastāstīja par pieminekļa vēsturi, nozīmi. Skolēniem bija piedāvātas radošās aktivitātes, kur viņi pārbaudīja savas zināšanas vēsturē, muzeja ekspozīcijās meklējot pareizas atbildes. Programmas noslēgumā skolēni devās pie Latgales Atbrīvošanas pieminekļa, lai uzņemtu kopīgu bildi.

Skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes latviešu valodā, Latvijas vēsturē un attīstīja pilsonisko līdzdalību.

Pateicamies par iespēju padarīt mūsu skolas dzīvi interesantāku un pasākumiem bagātāku!

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore Tiskādu pamatskolā Irīna Ščerbakova

 


Drukāt