6. novembrī patriotisma mēneša ietvaros Tiskādu pamatskolas 6.- 9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Valsts Robežsardzes koledžu Rēzeknē. Tā bija lieliska iespēja iegūt informāciju par mācību procesu un karjeras iespējām Valsts robežsardzē. Skolēni uzzināja par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, par kadetu ikdienu un robežsargu dienesta specifiku. Videofilmā bija iespēja apskatīt mācību auditorijas, bibliotēku, dienesta viesnīcu, Profesionālās un taktiskās apmācības centru u.c. Tika demonstrēti arī vairāki ekipējuma priekšmeti un rīki - binoklis, nakts redzamības aparāts, metalodetektors u.c. Skolēni arī apmeklēja Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas ekspozīciju, kas atspoguļo Latvijas robežsardzes hronoloģisku attīstību un piedāvā unikālus muzeja eksponātus. Mācību ekskursijas noslēgumā skolēni apmeklēja Kinoloģijas centru , kur klausījās kinologa stāstījumu par savu darbu, un arī vēroja nelielus paraugdemonstrējumus ar dienesta suni Amberu.
Ceram, ka šī ekskursija parādīs izglītības un karjeras ceļa virzienu kādam no skolēniem, un liks aizdomāties par robežsarga profesiju nākotnē.
Pateicamies Valsts Robežsardzes koledžas darbiniekiem par lielisku iespēju iepazīt profesiju, kā arī no sirds sveicam visus robežsargus viņu profesionālajos svētkos!!!

 


Drukāt