Noderīgas saites

Noderīgas saites

 

ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/

EUROGUIDANCE - Latvija

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā.

http://ec.europa.eu/eures/

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

http://www.europass.lv

EUROPASS

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi

http://www.nva.gov.lv/

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

http://www.nva.gov.lv/pkiva/

NVA Karjeras pakalpojumi

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

http://www.aiknc.lv/

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi

https://www.izm.gov.lv/lv/

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība

http://www.ikvd.gov.lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.

http://visc.gov.lv/

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšsmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

http://jaunatneslietas.lv

Jaunatnes lietas

Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

Darba meklējumi

http://www.europass.lv

Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts)

https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculum-vitae

Europass CV veidlapas 26 valodās

https://www.cvmarket.lv/career-center/darba-intervijas-simulacija-844

darba interviju simulācijas (video)

https://www.cv.lv/output/show_test.php?data%5Bchoisetest_id%5D=1

Virtuālā darba intervija

http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=21&careet

Intervija

https://www.prakse.lv/article/43/dazi-padomi-darba-intervijai

Ieteikumi, kā sagatavoties darba intervijai

http://www.cv-online.lv
http://www.cvmarket.lv
http://www.fontes.lv
http://www.ariko.lv
http://www.nva.gov.lv
http://www.cv.lv

Darba piedāvājumi, vakances

Karjeras konsultēšana

www.karjera.lu.lv

Latvijas Universitātes katjeras centrs

http://www.careercenteronline.org/

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi/

     

Drukāt