Šobrīd visa pasaule sadodas rokās, lai atbalstītu Ukrainas tautas centienus nosargāt savu neatkarību, savu tēvzemi, savus bērnus un ģimenes. Mēs, Tiskādu vidusskolas skolēni un skolotāji,  sapulcējāmies 14.aprīlī  skolas zālē  uz miermīlīgu atbalsta pasākumu, lai  kopā iestātos par demokrātiju, cilvēcību un mieru pasaulē.

Skolēni dziedāja latviešu tautas dziesmas un oriģināldziesmas, lasīja pašsacerētus dzejoļus par dzimteni, spēlēja mūzikas instrumentus un daudz runāja par to, kas īsti ir miers mūsu pasaulē, kā to pasargāt un ko mēs paši varam darīt katru dienu, lai būtu miers mūsu apkārtnē. Noformēja zāli un vadīja pasākumu skolēnu pašpārvalde.

Gribas, lai visi cilvēki  pasaulē  ir drošībā un mierā!

Tiskādu vidusskolas SP prezidente Nadežda Verjovkina

 


Drukāt