Erasmus+ virtuālās aktivitātes Tiskādu vidusskolā

No 14.jūnija līdz 20.jūnijam notika  Erasmus+ projekta “Zwischen den Kulturen” virtuālā mobilitāte Zoom platformā, kurā piedalījās partneri no Rumānijas, Turcijas un Latvijas. Mobilitātē piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki. No Tiskādu vidusskolas strādāja 8 pedagogi un sešpadsmit 11. un 12. klašu skolēni. Mobilitātes pirmajā dienā skolas direktore, vācu valodas skolotāja un projekta koordinatore Latvijā, Olga Miseviča sveica dalībniekus un iepazīstināja ar projekta programmu nedēļai. Pēc tam skolēni un skolotāji strādāja pie tēmas “Starpkultūras” un atbildēja uz 32 jautājumiem par tēmu “Tipiski manai valstij”. Jautājumu autore ir Carmen Bulhac - Erasmus+ projekta koordinatore un vācu valodas skolotāja no Rumānijas.

Sniedzot atbildi uz vienu no jautājumiem, 12.klases skolniece Veronika Klimova izcepa  Latvijai raksturīgo medus kūku. Kūkas tapšanas procesu Veronika nofilmēja un parādīja mūsu partneriem no Turcijas un Rumānijas, kuri vēlējās nogaršot medus kūku klātienē. Šajā dienā runājām arī par pieklājības formām un uzvedības noteikumiem katrā valstī. Otrajā dienā tika apspriesta reliģiskā un etniskā tolerance, pamatojoties uz rakstnieces Izoldes Heines grāmatas “Yildis ir zvaigzne” saturu. Trešdien notika nodarbības informācijas tehnoloģiju pielietošanas prasmju pilnveidošanā. Informātikas skolotāja Aleksandra Kadakovska iepazīstināja ar datorprogrammām bilžu apstrādei un elektroniskās grāmatas veidošanai. Ceturtdien Olga Miseviča iepazīstināja ar izglītības sistēmu Latvijā. Mūzikas skolotāja Irīna Ščerbakova organizēja mūzikas nodarbību par tēmu “Tautasdziesmas un mūzikas instrumenti”. Mājturības un tehnoloģijas skolotājas Žanna Čuhnova un Ļuda Ščemeļova sagatavoja prezentāciju un video par tēmu “Aušana”. Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Valentīns Semjonovs stāstīja un rādīja video par kokapstrādi skolā. Piektdien tika radīts video – leļļu teātra izrāde pēc Brāļu Grimmu pasakas motīviem “Brēmenes pilsētas muzikanti”, kuru sagatavoja 11. un 12.klases skolēni un mūzikas skolotāja Irīna Ščerbakova, vācu valodas skolotājas Elitas Valeniekas vadībā. 11.klases skolniece Nadežda Verjovkina rādīja prezentāciju un iepazīstināja projekta partnerus no Rumānijas un Turcijas ar Latvijas ievērojamākajām vietām un ceļojuma mērķiem. Skolotājs kolēģis no Turcijas Çağlar Kevık organizēja praktisko nodarbību “Padomi un metodes tolerances audzināšanā”. Sestdien un svētdien Erasmus+ projekta koordinatores Carmen Bulhac vadībā notika projekta rezultātu izvērtējums. Skolotāja rādīja skolēnu un pedagogu darbu apkopojumu elektroniskajā žurnālā “Mana pirmā pieredze vācu valodā”.

Vācu valodas skolotāja Elita Valenieka nepieciešamības gadījumos nodrošināja tulkojumu latviešu valodā . Visu nedēļu skolēni un skolotāji čakli un aktīvi strādāja, pilnveidoja savas vācu valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju prasmes un komunikāciju prasmes.

Jūnijā un jūlijā skolēni un pedagogi turpinās darbu pie projekta aktivitāšu īstenošanas un gatavosies pēdējām tikšanās reizēm Erasmus+ projekta ietvaros ar partneriem no Rumānijas un Turcijas Latvijā augusta mēnesī.

Informāciju sagatavoja Erasmus+ projekta koordinatore Latvijā Olga Miseviča

Fotogrāfiju autore skolotāja Jeļena Bažanova


Drukāt