Tiskādu pamatskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2023.

Tiskādu pamatskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2023.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

kopā

2023./2024.

13

13

5

11

8

11

8

16

15

100

Pirmsskolas grupā – 9