Tiskādu pamatskolas izglītojamo skaits 2022./2023.m.g.

Tiskādu pamatskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2022.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

kopā

2022./2023.

11

4

12

8

10

8

17

12

23

105

Pirmsskolas grupā – 8