Tiskādu vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts 2020./2021. mācību gads

Tiskādu vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts

2020./2021. mācību gads

Olga Miseviča

skolas direktore, vācu valodas skolotāja

Jeļena Bažanova

direktores vietniece mācību darbā, sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

Irīna Ščerbakova

direktores vietniece audzināšanas darbā, mūzikas skolotāja, 11.klases audzinātāja

Aleksandra Kadakovska

vizuālās mākslas, informātikas, datorikas skolotāja

Oksana Zakutajeva

pirmsskolas skolotāja

Ļubova Ņemņaseva

sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja

Gaļina Žugunova

sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja

Irēna Dubovska

sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja

Marija Borisovska

skolotāja logopēde

Valentīna Beļajeva

ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotāja, 9.klases audzinātāja

Elita Valenieka

angļu un vācu valodas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Žanna Čuhnova

ģeogrāfijas, mājsaimniecības skolotāja

Irina Laškova

krievu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

Benita Apkalne

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Natālija Mihailova

krievu valodas un literatūras skolotāja, 6.klases audzinātāja

Jelizaveta Ščemeļova

angļu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Ļuda Ščemeļova

fizikas, matemātikas, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, skolotāja, 12.klases audzinātāja, skolas bibliotekāre

Ludmila Šmaukstele

latviešu valodas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Olga Golubeva

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Jelizaveta Ščemeļova

angļu valodas skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta skolotājs

Valentīns Semjonovs

tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Marija Ščemeļova

matemātikas skolotāja, speciālais pedagogs

Daina Kužma

ekonomikas skolotāja

Olga Kuzņecova

informātikas, datorikas skolotāja