Tiskādu vidusskolas pasākums,veltīts 4.maijam- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 32. gadadienai.

“Mana zeme ir maza, bet mūžīga,

jo tā manā mūžā vienīgā.

Mana dzimtene ir maza, bet pati labākā.

Mana Dzimtene- Tēvzeme mana.”

2022. gada 2. maijā Tiskādu vidusskolas skolēni un pedagogi pulcējās skolas zālē uz svinīgo pasākumu,kas bija veltīts 4. maijam- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 32. gadadienai. Šo pasākumu vadīja 6.klases skolēni un latviešu valodas skolotāja Benita Apkalne. Muzikālo pavadījumu nodrošināja direktora vietniece audzināšanas darbā un mūzikas skolotāja Irīna Ščerbakova.

 

Pēc skolas direktores Olgas Misevičas svētku uzrunas un Latvijas Republikas himnas pasākuma vadītāji nedaudz pastāstīja par 1990.gada 4. maija notikumiem Rīgā un visā Latvijā, kā arī par Latvijas neatkarības pasludināšanu un Latvijas Republikas atdzimšanu.

6. klases skolēni lasīja patriotiskus dzejoļus un arī pašsacerētus dzejoļus par mūsu dzimteni-Latviju.Tika nodziedāta dziesma par Latviju un Rēzeknes novada himna.

Svinīgā pasākuma nobeigumā latviešu valodas skolotāja pastāstīja par to, kas ir Baltā galdauta svētki un kā tie tiek svinēti ģimenes, kaimiņu, kolēģu vai draugu lokā, tādējādi radot ciešāku piederību savam novadam un valstij, esot kopā ar svētku sajūtu sevī un citos. Svētku galvenais akcents ir balts galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols.

Pēc  pasākuma visi tika aicināti uz skolas ēdnīcu, lai kopīgi svinētu Balta galdauta svētkus,nogaršotu smaržīgu rudzu maizi ar medu un izbaudītu neatkārtojamu kopības sajūtu.

Paldies visiem, kas sagādāja garšīgo cienastu!


Drukāt