18.oktobrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 8.-9.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Daugavpili. Ekskursijas galvenais mērķis- bagātināt skolēnu pieredzi Latvijas vēsturē un kultūrā, attīstīt izzināšanas prasmes, kā arī rosināt domāt par karjeras jautājumiem.
Ekskursijas sākumā apmeklējām vienu no interesantākajiem apskates objektiem Daugavpilī- Daugavpils cietoksni. Gide mums sniedza īsu ieskatu cietokšņa vēsturē, bijušās ūdens pacelšanas ēkas un cietokšņa vēstures ekspozīcijas, Nikolaja vārtu un 1.krasta lunetes kordegardes apskati.
Mūsu ceļojuma turpinājums bija Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, kur skolēnus gaidīja programma “Senā skola”. Tās laikā bērnus iepazīstināja ar to, kā skolēni mācījās skolā 19.gadsimtā un 20.gadsimta pirmajā pusē. Mēs papildinājām zināšanas par skolu vēsturi, pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus). Gan mēs, skolotājas, gan skolēni piedalījās glītrakstīšanas un vizuālās mākslas stundās: rakstījām ar tinti, spalvaskātiem un oglēm latviešu un latīņu valodās.
Paldies visiem par skaisti pavadīto dienu!

 

 

 

 


Drukāt