20. februārī Tiskādu pamatskolā viesojās interešu izglītības centra "Mazā Brīnumzeme" pārstāvji, kuri novadīja mūsu skolēniem STEM nodarbības – tehnisko prasmju darbnīcas. 1. līdz 6.klašu skolēni piedalījās darbnīcā “Elektronika pamatskolā”. Skolēni uzzināja par elektronikas lomu šodien – sākot ar auto industriju un gudru zemkopību un beidzot ar medicīnu, kā arī par tehnoloģijām un to lomu tuvākajā nākotnē jeb kādēļ no elektronikas nevienam neaizmukt. Praktiskā nodarbības daļā – elektronikas un lodēšanas darbnīcā - katrs skolēns izgatavoja elektronisku ierīci – gaismas jūtīgu “vabolīti”, kas palika katra skolēna īpašumā. Tieši praktiskā nodarbība radīja patiesu prieku un gandarījumu par galarezultātu – vabolīti, kurai iemirdzējās “actiņas”, kad darbs bija pabeigts.

7.-9.klašu skolēni piedalījās izglītojošā tehniskā darbnīcā "Pneimatika - liekam gaisu pie darba", kuras sākumā skolēni diskutēja par ražošanas automatizācijas nozīmi, kā arī par pneimatikas nozīmi šajā procesā. Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un nozarēm, kurās strādā ar pneimatiku, ar prasmēm un zināšanām, ko nepieciešams attīstīt, lai strādātu ar pneimatiskām iekārtām un sistēmām, kā arī ar pneimatikas komplektu, ierīcēm tajā un drošības instrukciju. Praktiskā nodarbībā skolēni komandās veidoja pneimatisku sistēmu noteikta uzdevuma veikšanai. Šīs darbnīcas laikā skolēni ne tikai apguva pneimatikas darbības pamatprincipus, bet arī iepazinās ar jaunām karjeras iespējām.

Paldies "Mazās Brīnumzemes" meistariem par aizraujošām darbnīcām!

Tiskādu pamatskolas direktores vietniece mācību jomā E.Valenieka

 


Drukāt