Skolotāja no Amerikas Savienotajām Valstīm Lea Mangifesta, kura šogad māca angļu valodu Tiskādu pamatskolas skolēniem, iepazīstināja skolēnus ar Helovīna tradīcijām Amerikā. Lea sagatavoja interaktīvu spēli par šiem svētkiem un konkursus. Skolēni jautri nosvinēja Helovīnu.


Drukāt