2023./2024. mācību gada I pusgadā, Tiskādu pamatskolā, tika īstenota interešu izglītības programma "Es - uzņēmējs!" 3. programma, 3. līmenis, kurā dalību ņēma 5., 6. klases izglītojamie ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (projekta Nr.LV-LOCALDEV-0001)  atbalstu.

Uzsākot šo projektu, izglītojamie bija drosmīgi riskēt un apgūt kaut ko jaunu. Šajās nodarbībās samiksējot mazliet vēstures, filosofijas, biznesa pamatu un kādu kripatu matemātikas, visticamāk, iznāca uzņēmējs.

Interešu izglītības programmas „Es – uzņēmējs” nodarbībās iegūtās zināšanas palīdz izglītojamajiem analizēt, attīsta prasmes optimāli lietot iegūto informāciju, izmantot to praksē, radīt jaunas biznesa idejas, argumentēt to lietderību un pieņemt svarīgus lēmumus, veicina prasmi konstruktīvi diskutēt un piedāvāt risinājumus problēmsituāciju risināšanai.

Izglītojamie ar interesi piedalījās nodarbībās, sadarbojās, plānoja personīgo budžetu, apguva etiķetes pamatus, izspēlējot spēli „Es no malas”.

Interešu izglītības skolotāja Daina Kužma


Drukāt